eQ Toimitilojen kauppakeskuksille lisää vetovoimaa – esittelyssä kauppakeskuspäällikön työnkuva

14.9.2022 Kauppakeskus

Newsecin kauppakeskuspäällikkö Miia Aro toimii esimiehenä tiimilleen, johon kuuluvat markkinointipäällikkö ja kaksi kauppakeskuskoordinaattoria. Tiimi vastaa tällä hetkellä viidestä eQ Toimitilojen omistamasta kauppakeskuksesta: Malmin Nova Helsingissä, Dixi ja vuonna 2023 avautuva Kivis Vantaalla, Liila ja Entresse Espoossa, sekä muutamasta pienemmästä liikekeskuksesta ja retail park -kohteesta. Tiimin tukena Newseciltä ovat kohteiden kiinteistöpäälliköt ja vuokrauspäälliköt.

Sopiva yhdistelmä liikkeitä ja palveluja

Kauppakeskuksen liikeidea muodostuu keskuksen koon, vaikutusalueen ja lähialueen asukkaiden tarpeista. Kauppakeskuspäällikkö on tiiviisti mukana suunnittelemassa keskuksen liikevalikoimaa yhdessä omistajan ja kohteen vuokrauspäällikön kanssa. Kauppakeskuspäällikkö on luonteva ja asiantunteva kontakti esittelemään sekä kohdetta että tarjottavaa tilaa paikan päällä potentiaaliselle vuokralaiselle. Vuokrauksen tueksi kauppakeskuspäälliköltä saa tarvittavan ajankohtaisen tiedon keskuksen kävijävirran ja myyntien kehityksestä sekä keskuksen toimintatavoista ja kaupallisesta ympäristöstä.

– Teen työssäni tiivistä yhteistyötä vuokraustiimin kanssa, jotta pystymme tarjoamaan ammattimaisen ja tehokkaan prosessin potentiaaliselle vuokralaiselle. Vuokraustiimi hoitaa varsinaisen vuokrausneuvottelun vuokralaisen kanssa, mutta koska istun paikan päällä keskuksissa, on luonnollista, että hoidan osan tilanäytöistä ja keskuksen esittelyistä, Miia Aro kertoo.

Kattomarkkinoinnilla houkutellaan kävijöitä ja rakennetaan brändimielikuvaa

Kauppakeskusten kilpailukyvyn varmistaminen kattaa toimenpiteet keskuksen viihtyisyydestä kattomarkkinointiin sekä brändin johtamiseen. On ensiarvoisen tärkeää, että kauppakeskusjohto tuntee keskuksensa vaikutusalueen sekä mediakentän, ja että markkinointiviestintä on suunniteltu valittua kohderyhmää puhuttelevaksi. Markkinointia toteutetaan medioissa, jotka tavoittavat tehokkaasti kunkin keskuksen vaikutusalueen asukkaat. Markkinoinnin onnistumista seurataan tarkoin ja tuloksista raportoidaan sekä omistajille että keskuksen vuokralaisille.

– On tärkeää, että markkinointiviestintä on asiakkaille tunnistettavaa kampanjasta riippumatta. Kattomarkkinoinnilla vahvistamme keskuksen brändiä ja houkuttelemme asiakkaita keskukseen.

Houkuttelevuus rakentuu viihtyisyydestä, siisteydestä ja saavutettavuudesta

Kaupallisen kilpailukyvyn varmistamiseen kuuluu tärkeänä osana myös tilojen viihtyisyys sekä toiminnallisuus. Kauppakeskuksen tilojen tulee olla viihtyisät, siistit ja turvalliset, jotta asiakkaat tulevat keskukseen ostoksille ja viettämään aikaa. Osa toiminnallisuutta ovat hyvä saavutettavuus eri kulkuvälineillä, sujuva pysäköinti ja selkeät opasteet.

– Saamme asiakkailtamme runsaasti palautetta ja kehitysehdotuksia, joita pyrimme mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan.

Dixi on esimerkki toimivasta kauppakeskuskonseptista

Dixi Vantaan Tikkurilassa palvelee työmatkailijoita, lähialueen asukkaita ja yrityksiä. Kauppojen lisäksi Dixissä toimii useita ravintoloita, lääkäriasema, kuntosali, kampaamoita, optikoita ja muita palveluja. Asiakaslupaus ’Menevän ihmisen kauppakeskus’ kuvastaa liikkuvaa asiakaskuntaa. Erityisen kauppakeskuksesta tekee sen sijainti Tikkurilan juna-aseman yhteydessä ja liiketilojen päällä oleva toimistotalo.

Dixissä toteutettiin mittava opasteuudistus asiakkaiden toiveiden perusteella. Tavoitteena oli selkeyttää kulkua myös kauppakeskuksen läheisiin palveluihin, kuten poliisin lupapalvelut-pisteelle.

– Dixi on vakiinnuttanut paikkansa Tikkurilan paikalliskeskuksena ja iloksemme olemme huomanneet, että kävijämäärät ovat palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Ihmiset liikkuvat jälleen.

Säännölliset vuokralaisinfot ovat yhteisen kehittämisen paikka

Kauppakeskuspäällikkö tiimeineen tapaa vuokralaisia käymällä liikkeissä ja järjestämissään vuokralaisinfotilaisuuksissa. Vuokralaisinfotilaisuuksissa esitellään keskuksen kävijä- ja myyntilukuja sekä markkinoinnin ja ylläpidon ajankohtaisia asioita. Infotilaisuudet ovat oiva tilaisuus vuokralaisille esittää toiveita ja kehitysehdotuksia keskuksen toimintaan liittyen.

Kauppakeskuspäällikkö antaa eQ Toimitiloille kiitosta aktiivisesta otteesta kehittää kauppa- ja liikekeskuksiaan yhä kävijäystävällisemmiksi sekä vuokralaisia että kuluttaja-asiakkaita kuunnellen.

– Työni kauppakeskuspäällikkönä on sosiaalista ja sen suola on yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Työ muokkautuu tekijänsä mukaan, ja töissä saa olla oma itsensä. Palautetta vuokralaisilta saisi tulla enemmänkin, sillä se auttaa meitä kehitystyössä. Kauppakeskustiimiin voi aina ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, rohkaisee Miia Aro.