Monenlaiseen palveluasumiseen soveltuvat kiinteistökohteemme sijaitsevat alueilla, joilla näille palveluille on pitkäntähtäimen kysyntää. Kiinteistökohteissa voidaan harjoittaa mm. kevyempää tai tehostettua palveluasumista eri asiakasryhmille (ikääntyneet, kuntoutujat ja muut erityisryhmät). Asiakkainamme ovat tulevat hyvinvointialueet ja Suomen suurimmat palveluasumisen toimijat.