• Vastuullisuus
3.11.2023

eQ hyödyntää GRESB-arvioinnin tuloksia vastuullisuuden jatkuvassa edistämisessä

  • gresb

  • vastuullisuus

eQ:n kiinteistörahastot ovat osallistuneet jo viitenä peräkkäisenä vuotena kiinteistöalan maailmanlaajuiseen GRESB-vastuullisuusarviointiin. Vuoden 2023 arvioinnissa eQ Liikekiinteistöt sai ensimmäistä kertaa neljä tähteä eli toiseksi korkeimman luokituksen viisiportaisella asteikolla. eQ Yhteiskuntakiinteistöjen luokitus puolestaan jäi vain niukasti tämän alle kolmeen tähteen. eQ hyödyntää arvioinnin tuloksia uusien kehitystoimenpiteiden tunnistamisessa.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on kansainvälinen kiinteistö- ja infrasijoitusten vastuullisuuden arvioinnin työkalu ja viitekehys, jonka avulla on mahdollista vertailla eri rahastojen vastuullisuutta.

Vuosittaisessa arvioinnissa huomioidaan monipuolisesti vastuullisuuden eri näkökulmia, kuten ympäristökysymyksiä, vastuullisuuden johtamista sekä toimintatapoja kiinteistönhallinnassa.

GRESB-arviointi kasvattaa suosiotaan ESG-työkaluna kiinteistöalalla. Tänä vuonna vertailuun osallistuneiden kiinteistöyhtiöiden ja -rahastojen määrä kasvoi edellisvuodesta 15 prosentilla yhteensä 2 084 vastaajaan. Vertailu toteutettiin vuoden 2022 raportointitietojen perusteella.

Molempien eQ:n kiinteistörahastojen tulokset paranivat edellisvuoteen verrattuna

eQ Liikekiinteistöt ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt kasvattivat pistemääräänsä edellisvuoteen verrattuna GRESB-arvioinnin Standing Investments -osiossa. eQ Liikekiinteistöt ylsi tänä vuonna ensimmäistä kertaa neljään tähteen viisiportaisella arviointiasteikolla, ja eQ Yhteiskuntakiinteistöjen luokitus jäi vain täpärästi sen alle kolmeen tähteen.

Arvioinnissa huomioidaan 14 eri kategoriaa. Eniten eQ:n pistemäärä kasvoi riskienhallinnan, ympäristöjärjestelmän sekä energian, veden ja jätteiden datan kattavuuden osalta.

Jatkuva parantaminen ja kehitys ohjaavat eQ:n toimintaa

eQ hyödyntää GRESB-arvioinnin tuloksia vastuullisuuden jatkuvassa edistämisessä ja seurannassa. Tulosten perusteella käynnistetään uusia kehitystoimenpiteitä jo loppuvuoden 2023 aikana.

”GRESB-arvioinnin tulosten paraneminen entisestään osoittaa, että olemme oikealla tiellä kiinteistöjemme vastuullisuuden kehittämisessä. Jatkuvana tavoitteenamme on parantaa energiatehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia omistamissamme kiinteistöissä, tietenkin yhteistyössä vuokralaisyritystemme kanssa”, kertoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

”Haluamme edistää entistä vastuullisempia käytäntöjä koko kiinteistöalalla. Tarjoamme vuokralaisillemme keinoja pienentää hiilijalanjälkeään ja keskitymme käytännön toimenpiteisiin. Hyödynnämme aurinkoenergiaa kohteissamme, pyrimme parantamaan kierrätysastetta, optimoimme talotekniikkaa ja olemme valinneet kaikkien kohteidemme kiinteistösähköksi vihreän sähkön sekä suurimmassa osassa myös vihreän lämmitysenergian.”

Jatkossa eQ:n vuokralaiset voivat myös seurata kiinteistönsä energiankulutusta eQ Haku -sivuston Talo-opas-osiossa. Ajantasaiset tiedot kannustavat tilojen käyttäjiä ohjaamaan toimintaansa ja säästämään energiaa.