• Meistä
10.6.2024

eQ Toimitilojen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset julki – näin kiinteistöjemme käyttäjät arvioivat palveluitamme

  • asiakastyytyväisyys

  • eQToimitilat

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat meille tärkeä laadun mittari: niiden avulla saamme arvokasta tietoa kiinteistöjemme käyttäjien tyytyväisyydestä ja pystymme tunnistamaan kehityskohteita.

Tämän kevään tyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli viimevuotiseen tapaan 8,1 %. Vastaajia oli yhteensä 65 kpl 32 eri kiinteistöstä. Vastauksia saatiin kaikista kiinteistötyypeistä: yhteiskunta- ja liikekiinteistöistä, kauppakeskuksista ja business parkeista.

Vastaajat arvioivat erilaisia kiinteistöjen ja niiden käyttöön liittyviä kysymyksiä asteikolla 1–5. Vastausten keskiarvoja verrataan Newsec Benchmark -lukuun.

Tulokset paranivat edellisvuodesta

Asiakastyytyväisyys kasvoi viime vuoteen verrattuna useilla osa-alueilla: kiitosta saivat etenkin aulapalvelu, sisätilojen opastus, kiinteistöpalvelut, kiinteistöjen soveltuvuus käyttötarkoitukseensa sekä turvallisuus. Turvallisuuteen liittyvät tulokset nousivat viime vuodesta etenkin liikekohteissa ja kauppakeskuksissa. Kiinteistöjen turvallisuuden merkityksen ennustetaankin kasvavan tulevaisuudessa entisestään kiristyvien turvallisuusvaatimusten ja muuttuneen maailmantilanteen myötä.

Myös kiinteistöjen olosuhteisiin oltiin tyytyväisempiä kuin viime vuonna. Etenkin liikekohteissa sisäilman, lämpötilan ja akustiikan koettiin parantuneen merkittävästi.


Lisäksi kyselyssä tiedusteltiin yhteydenpidosta kiinteistönomistajaan tai sen edustajaan. Yhteydenpitoon oltiin tyytyväisempiä kuin viime vuonna. Lähes 90 % vastanneista koki tavoittaneensa omistajan yhteyshenkilön helposti, mikä on kaikkien aikojen paras tulos.

Kokonaisuudessaan eri kysymysten tulosten keskiarvot nousivat edellisvuodesta, ja eQ Toimitilojen kiinteistöjen soveltuvuus liiketoiminnalle koettiin hyväksi. Business parkien tulokset olivat muita kohdetyyppejä hieman korkeammalla tasolla.

Realidea toteutti lisäksi erillisen kyselyn kauppakeskuskohteille. Sen mukaan tyytyväisyys kauppakeskusjohtoon kasvoi selkeästi viime vuodesta. Erityisen tyytyväisiä oltiin ammattimaiseen kauppakeskusjohtamiseen, johdon lähestyttävyyteen, nopeaan reagointiin yhteydenottoihin ja palautteisiin sekä sisäiseen tiedottamiseen.

Näitä osa-alueita keskitymme parantamaan

Kyselyn perusteella kehityskohteiksi nousivat parkkipaikkojen riittävyys, piha-alueiden toimivuus ja siisteys sekä palautteisiin reagointi. Yhteiskuntakiinteistöissä koettiin lisäksi sisäänkäynnin löydettävyydessä olevan parantamisen varaa, kauppakeskuksissa kiinteistöjen lämpötila sai moitteita ja business parkeissa toivottiin parannusta akustiikkaan.

Risut ja ruusut auttavat meitä kehittämään toimintaamme

Säännöllisten asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla pystymme reagoimaan palautteisiin ja kehittämään toimintaamme. Arvostamme sekä risuja että ruusuja, koska niiden avulla pystymme tunnistamaan kehityskohteita ja eri kiinteistötyyppien käyttäjien vaihtelevia tarpeita. Käymme kaikki avoimet palautteet kohteittain läpi ja tarkastelemme välttäviä ja huonoja tuloksia erityisen tarkasti.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita ajastanne ja arvokkaasta palautteesta!