• Vastuullisuus
25.11.2022

GRESB-vastuullisuusarvioinnissa jälleen hyvät tulokset

  • vastuullisuus

eQ:n kiinteistörahastot osallistuivat neljättä vuotta peräkkäin kiinteistöalan maailmanlaajuiseen GRESB-vastuullisuusarviointiin. Vuoden 2022 GRESB-arvioinnissa sekä eQ Yhteiskuntakiinteistöt että eQ Liikekiinteistöt saivat kumpikin kolme tähteä viidestä mahdollisesta ja Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään.

Green Real Estate Benchmark on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, jolla mitataan ja vertaillaan kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta kiinteistöportfolioidensa hallinnassa. Vuosittainen arviointi kattaa monipuolisesti kiinteistöhallinnan vastuullisuuden ympäristöasioiden, vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen osalta. Vastuullisuusarvioinnista saatuja tuloksia käytetään työvälineenä vastuullisuuden toteutumisen seurannassa ja kehittämisessä eQ:n kiinteistösijoituksissa.

eQ:n kiinteistörahastojen tulokset ylittävät vertailun keskiarvot

Vastuullisuusvertailuun osallistuvien kiinteistöyhtiöiden ja -rahastojen osallistujamäärä on kasvanut vuosittain. Laaja osallistujamäärä mahdollistaa vertailun muihin toimijoihin, ja tulokset näyttävät myös kehittämiskohteet. Vuoden 2022 vastuullisuusvertailuun osallistui 1820 yhtiötä ja rahastoa 74 eri maasta. Tämän vuoden vertailu toteutettiin raportointivuoden 2021 tietoihin perustuen.

Molempien eQ:n kiinteistörahastojen tulokset ylittävät sekä koko vastaajajoukon sekä eQ:n verrokkiryhmän keskiarvot.
– Kaikki kiinteistörahastomme ovat EU:n Artikla 9:n* mukaisia kestäviä sijoituksia. GRESB-arvioinnista saatu tulos kertoo, että teemme ja kehittämme asioita kiinteistökohteissa vastuullisuuden osalta oikeaan suuntaan ja konkreettisia tuloksia saadaan aikaan, toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Vastuullisuus on myös ennakointia ja varautumista

– Olemme vastuullinen kiinteistöomistaja ja haluamme vastuullisuustoimenpiteiden johtavan konkreettiseen positiiviseen kehitykseen omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja ympäristökysymyksissä. Käytännön toimet kohdistuvat kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövaikutuksien vähentämiseen, kertoo eQ:n Varainhoidon vastuullisen sijoittamisen johtaja Sanna Pietiläinen.

– Esimerkiksi vihreä sähkö on otettu käyttöön eQ:n kiinteistörahastojen kaikissa kohteissa jo vuoden 2018 alusta ja vihreää kaukolämpöä on lisätty merkittävästi vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi uudiskohteissamme tutkimme aina geoenergian ja aurinkosähkön käyttömahdollisuuden, Pietiläinen jatkaa.

Tuoreessa GRESB-vertailussa eQ:n kiinteistörahastot saivat täydet pisteet hiilineutraalius- ja sertifiointitavoitteiden asettamisessa, vuokralaisyhteistyöstä ja vastuullisuuden johtamisesta, johon sisältyvät mm. toimintaa ohjaavat periaatteet ja ohjeistukset, käytännön toimenpiteet ja vastuullisuudesta raportoiminen. Arvioinnin mukaan eQ:n kiinteistörahastoilla on yhä parannettavaa muun muassa kiinteistöjä koskevien kulutustietojen kattavuudessa.

*Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088