• Kiinteistökehitys,
  • Vastuullisuus
9.12.2021

Hyvät tulokset GRESB-vastuullisuusarvioinnissa vauhdittavat kehitystä

  • gresb

  • kiinteistökehitys

  • vastuullisuus

eQ osallistui toisena vuotena peräkkäin maailmanlaajuiseen GRESB-arviointiin, joka mittaa vastuullisuutta kiinteistöportfolioiden hallinnassa. Vuoden 2020 GRESB-arviointiin osallistuneet eQ Hoivakiinteistöt sai kaksi tähteä ja eQ Liikekiinteistöt kolme tähteä viidestä mahdollisesta. Kaikkineen tulokset paranivat molemmissa rahastoissa yli kymmenen pistettä edellisen vuoden tuloksista.

Osallistuminen GRESBiin kirkasti vahvuudet ja kehittämiskohteet

Green Real Estate Benchmark -arviointi kattaa monipuolisesti kiinteistöjen vastuullisuuden osa-alueet. Vertailussa ovat vastuullisuuden johtaminen, toimintatavat, raportointi, riskienhallinta, hiilijalanjälki, veden- ja energiankulutus, datan hyödyntäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä kiinteistöjen ympäristösertifioinnit. eQ hyödyntää arvioinnin työkaluja vastuullisuuden todentamisessa ja toiminnan kehittämisessä. GRESBin laaja osallistujamäärä mahdollistaa vertailun myös muihin toimijoihin.

Suoriutuminen arvioinnin eri osa-alueilla näytti vahvuudet ja kehittämiskohteet. eQ:n kiinteistörahastot saivat hyvät pisteet kiinteistöjen jätteidenhallinnassa, veden- ja energiankulutusten osalta, sidosryhmien sitouttamisessa ja ympäristösertifioinneissa. Kehityskohteina nousivat esille vuokralaisille suunnattu viestintä ja osallistaminen sekä kiinteistöjen tehokkuustoimenpiteiden ja niiden dokumentoinnin lisääminen.

– Yksi kuntoon laitettu kehittämiskohde on vastuullisuusviestinnän vahvistaminen. Lisäsimme viestintävälineiksi uutiskirjeet ja asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittaisen vastuullisuusraportoinnin lisäksi, kertoo kiinteistökehitysinsinööri Laura Strömberg

Käytännöllisiä tekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi

eQ on kirjannut vastuullisuuden kehittämisen pitkän tähtäimen suunnitelmiksi. Ison kuvan rinnalla GRESB tuottaa näkymän eQ:n prosessien tuloksellisuuteen. Vastuullisuusarviointi on lisännyt entisestään kiinteistöjen suorituskyvyn seurantaa ja suunnitelmallisuutta hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Käytännön toimenpiteitä ovat säännölliset kartoitukset sekä energiakatselmukset – ja näiden perusteella suunnitellut remontitkohteissa. Vihreä sähkö on otettu käyttöön kaikissa kohteissa jo vuoden 2018 alusta ja vihreää kaukolämpöä on lisätty merkittävästi vuoden 2020 aikana. Uutena keinona ovat aurinkosähköhankkeet. 

– Vastuullisuus on myös varautumista taloudellisiin, poliittisiin ja toimintaympäristöstä nouseviin riskeihin. Haluamme olla kumppaneidemme luottamuksen arvoinen alan suunnannäyttäjä.

Maailmanlaajuinen Green Real Estate Benchmark -arviointi mittaa kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta kiinteistösalkun tasolla. Arviointi tehdään vuosittain useilla osa-alueilla ympäristöasioissa, vastuullisuuden johtamisessa ja toimintavoissa. Tutkimuksen tähtiluokitukset (1–5) määräytyvät vuosittaiseen vertailututkimukseen osallistuneiden pisteytyksistä. Vuoden 2020 vertailu suoritettiin perustuen raportointivuoteen 2019.