• Vastuullisuus
8.12.2023

Jätteiden kierrätysasteen parantaminen on eQ Toimitilojen ja vuokralaisyritysten yhteinen tavoite

  • kierrrätys

  • vastuullisuus

Jätteiden kierrättäminen on alkanut kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän. Ympäristövaikutusten lisäksi kierrätyksestä on taloudellista hyötyä. eQ Toimitilat tukee vuokralaisiaan kierrätysasteen parantamisessa ja seuraa jätteiden kierrätystä kiinteistöissään.

Vihreästä sähköstä ja autojen päästöistä on puhuttu pitkään. Näiden ohella kierrätys on tärkeä keino vähentää päästöjä. Monet yritykset pyrkivätkin seuraamaan ja viestimään ympäristövaikutuksiaan yhä tarkemmin vastuullisuusraportoinnin, kilpailukyvyn ja maineenhallinnan takia.

eQ Toimitiloilla ja sen kaikilla vuokralaisilla on yhteinen tavoite: nostaa vuokralaisyrityksissä syntyvien jätteiden kierrätysastetta. Tavoite vaikuttaa suoraan paitsi ympäristöön, myös kustannuksiin, sillä sekajätteen kerääminen on kaikista jätelajeista kalleinta.

Jätteiden määrää seurataan ja raportoidaan yhä tarkemmin

Myös kuluttajat osaavat nykyään vaatia tietoa yritysten hiilijalanjäljestä, joten yritykset pyrkivät seuraamaan ja raportoimaan jätteiden määrää yhä tarkemmin.

“Vuokralaisemme kyselevät aiempaa enemmän, paljonko jätteitä heidän organisaationsa tuottaa, jotta he pystyvät raportoimaan eteenpäin sekä jätemääriä että niistä aiheutuvia päästöjä”, kertoo Newsecin Sustainability Advisor Taija Korjus, joka on perehtynyt eQ Toimitilojen jäteraportointiin.

”Jätteen määrän vähentämisen lisäksi on alettu kiinnittää huomiota kierrätysasteen parantamiseen, eli poltettavan jätteen osuuden pienentämiseen. Se tuo kustannussäästöjä, sillä poltettavien jätejakeiden käsittely on kalleinta.”

Myös päästövaikutukset ovat poltettavan jätteen kohdalla usein suurimmat. Sen määrän vähentäminen pienentää siis hiilijalanjälkeä.

Suomi on jäljessä EU:n kierrätystavoitteista

Euroopan unionilla on kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. Jäsenmaiden pitää kierrättää yhdyskuntajätteestä vähintään 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Suomessa kierrätysaste on pysytellyt vuosia 40 prosentin tuntumassa – samalla, kun yhdyskuntajätteen määrä on kasvanut. Todennäköisesti emme siis pääse ainakaan parin vuoden päässä siintävään 55 prosentin tavoitteeseen. Onnistumisiakin onneksi on: esimerkiksi kaatopaikoille päätyvän jätteen määrä on meillä alle prosentti, kun EU:n tavoite on alle 10 prosenttia.

Suomi oli kuitenkin yksi 18 jäsenmaasta, jotka saivat EU:lta varhaisvaroitusraportin. Raportin tarkoitus on tukea tavoitteisiin pääsemisessä. Matkaa kohti suurempia kierrätysprosentteja vauhditetaan myös kotimaisella sääntelyllä.Suomen jätelakiin ja sitä täydentäviin asetuksiin tuli vuonna 2021 laajoja uudistuksia.

eQ Toimitilat tekee kierrättämisestä mahdollisimman helppoa vuokralaisilleen

eQ Toimitilojen kohteissa jätteiden kierrätysasteet alkuvuoden 2023 osalta ovat tämänhetkisen datamme mukaan seuraavat:

  • Oivat Kaupunkikodit: 46 %
  • Liikekiinteistöt: 53 %
  • Yhteiskuntakiinteistöt: 39 %

”Pyrimme tekemään kierrättämisestä mahdollisimman helppoa vuokralaisillemme”, Korjus sanoo.

”eQ:ssa on kesästä 2023 alkaen seurattu jätteiden kierrätysastetta, ja suunnittelemme ja toteutamme jatkuvasti konkreettisia toimenpiteitä kierrätysasteen parantamiseksi. Olemme esimerkiksi suunnitelleet kiinteistöjemme tilajärjestelyä niin, että jätteiden lajittelu on mahdollisimman helppoa tilojen käyttäjille. Toisaalta vaikka kierrätysasteemme on jo nyt hieman parempi kuin Suomen keskiarvo, tarvitsemme kaikkien osallistumista, jotta päästään myös EU:n asettamiin kierrätystavoitteisiin.”

Jätteiden seuranta on osa kiinteistön raportointia. Kohteissa tehdään kartoituskierroksia ja kierrättämistä tehostetaan tarvittaessa.

Kannustamme kaikkia vuokralaisiamme kierrättämään! Apua saat esimerkiksi jäte- ja lajitteluoppaistamme, jotka löydät kohdekohtaisesti eQ Haku -sivun Talo-oppaat -sivuilta.