• Kiinteistökehitys,
  • Vastuullisuus
7.9.2021

Kiinteistöjen BREEAM-sertifiointi ohjaa vastuullisuustekoja

  • kiinteistökehitys

  • vastuullisuus

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi auttaa kehittämään kiinteistöjä ja kiinteistöjohtamista pitkäjänteisesti. BREEAM* on Euroopan suosituin kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä. Yksityiskohtainen arviointijärjestelmä soveltuu toimitila- ja asuinkohteille helpottaen niiden vertailtavuutta ympäristövastuullisuuden osalta. BREEAM on helposti sovellettavissa kunkin maan käytäntöjen mukaisesti. Tämän vuoksi myös eQ:n kiinteistörahastot ovat ottaneet BREEAMin työkalukseen.

Seurannassa kiinteistön tekninen laatu ja kiinteistöjohtaminen

BREEAM-sertifioinnilla kiinteistöjen teknisiä ominaisuuksia ja kestävää ylläpitoa voidaan kehittää ja seurata tavoitteellisesti. Jokaisen sertifioidun kohteen ympäristömyönteisyys arvioidaan erikseen kiinteistön teknisten ominaisuuksien ja kiinteistön ylläpidon johtamisen, prosessien ja käytäntöjen osalta. Sertifioinnin edellyttämä arviointiprosessi näyttää samalla konkreettisesti kehittämiskohteet molemmilta osa-alueilta.

– Kun kiinteistön omistajalla on omistajuuden lisäksi ylläpitovastuu kiinteistöstä, omistaja voi sertifioida sekä kiinteistön ominaisuudet että kiinteistöjohtamisen. Jos ylläpitovastuu on vuokralaisella, voidaan vuokralaisen kanssa sopia heidän toteuttamansa kiinteistöjohtamisen sertifioinnista, kertoo Vihreän rakentamisen ryhmäpäällikkö Ilkka Mäkelä Rambollista.

Vastuullisuusketjussa jokaisen toiminta on tärkeää

Kun arviointiprosessin kautta tunnistetaan konkreettisia kehittämiskohteita tai puutteita kiinteistössä, pystyy kiinteistönomistaja tarttumaan toimenpiteisiin heti sertifioinnin yhteydessä. Kevyet kehityskohteet, kuten polkupyöräilymahdollisuuksien parantaminen tai energiatodistuksen päivittäminen, voidaan toteuttaa saman tien, mutta esimerkiksi peruskorjaukset tai laajat energiaremontit ovat pidemmän aikavälin vastuullisuustekoja.

BREEAM In-Use:n mukaisessa toiminnassa vuokralaiselle viestitään heidän mahdollisuuksistaan parantaa energiatehokkuuttaan ja kierrätystapojaan. Vuokralaisten kanssa käydään keskustelua vastuullisuudesta säännöllisesti esimerkiksi kyselyiden avulla. Tavoitteena on, että myös vuokralainen ylläpitää toiminnallaan hyvää sisäilmastoa, energia- ja vesitehokkuutta sekä jätteiden tehokasta lajittelua.

Säännöllinen auditointi näyttää kehittämistoimien toteutumisen

Sertifikaatti on auditoitava kolmen vuoden välein, mikä kannustaa jatkuvaan kiinteistöomaisuuden kehittämiseen. Lisäksi auditointi todentaa, ovatko suunnitellut kehittämistoimenpiteet myös toteutettu. Sertifiointijärjestelmän arvoasteikko toimii hyvänä vertailumittarina kiinteistönomistajille ja käyttäjille, ja motivoi kohteen jatkuvaan vastuulliseen kehittämiseen.

–Ympäristösertifikaatti osoittaa, että kiinteistön tekniset ominaisuudet ja kiinteistöjohtaminen vastaavat arvostetun kansainvälisen ympäristöstandardin tasoa. Tästä voi seurata vähäisemmät riskit vastuullisuuteen liittyen, kun rakennuksen ja ylläpitotoiminnan osalta on varauduttu esimerkiksi tulevaisuuden muutoksiin niihin kohdistuvissa vaatimuksissa.

BREEAM In-Use on selkeä laadunvarmentamisen mittaristo, joka perustuu yhtenäisiin globaaleihin arviointikriteereihin. Se on luotettava osoitus kiinteistön ylläpidon ja käytön vastuullisuudesta, sillä sertifiointi on aina puolueettoman osapuolen varmentama. Sähköinen sertifikaattiraportti esittelee tulokset eri osa-alueilta, kuten esimerkiksi kiinteistön energiankäyttö, liikkumismuodot sekä päästöt ilmastoon ja lähialueelle. Sertifiointijärjestelmän uusin versio laajentaa erityisesti kiinteistöjohtamisen arviointikriteerejä.

– Kiinteistöjohtamisen osalta uusina tarkastelukohteina ovat sisäilmasto-olosuhteet laajasti ja riskiarvioinnit, kuten ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tunnistaminen. Huomiota kiinnitetään myös vuorovaikutusviestintään vuokralaisten kanssa. Lisäksi teknisellä puolella painotetaan energia- ja vesitehokkuuden arviointikriteerejä, summaa Mäkelä Rambollista.

Ilkka Mäkelä

Vihreän rakentamisen ryhmäpäällikkö

Ramboll

*Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method