• Kiinteistökehitys,
  • Vastuullisuus
14.2.2022

Kohti hiilineutraaliutta

  • aurinkopaneeli

  • hiilineutraalisuus

  • kiinteistökehitys

  • vastuullisuus

Hiilineutraaliuden tiekartta ohjaa toimintaamme kohti hiilineutraalia energiankäyttöä. Vuonna 2020 laaditun tiekartan avulla tehostamme energiaviisasta toimintaa kiinteistöjen ylläpidossa, korjaushankkeissa sekä uudiskohteiden rakennuttamisessa. Tavoitteena on olla hiilineutraali kiinteistöjemme käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimenpiteet kattavat kaikki kiinteistömme, joiden kokonaisvaltainen ylläpito on omistajan vastuulla. Nykyinen tiekartan seuranta keskittyy Liike- ja Yhteiskuntakiinteistöt rahastoihin ja eQ:n Asuntorahaston uudiskohteiden hiilijalanjälki liitetään seurantaan kohteiden valmistuessa.

Kolme keskeistä keinoa kohti hiilineutraalia energiankulutusta

Ensimmäisenä keinona on kiinteistöjen jatkuva, tavoitteellinen energiatehokkuuden parantaminen. Toteutamme energiakatselmuksia suunnitelmallisesti kohteissamme. Vuosittain kohdistamme tietyn määrän tarkempia energiakartoituksia kiinteistöihin, joissa on poikkeavan suuri kulutus. Tehostustoimina ovat esimerkiksi energiaremontin yhteydessä toteutettava valaistuksen uusiminen, säätötoimenpiteet tai vanhan talotekniikkajärjestelmän osittainen päivittäminen.

– Otamme huomioon energiatehokkuuden ja hiilineutraalin energiankäytön niin pienemmissä kuin isommissa kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä asioissa, kertoo kiinteistökehitysinsinööri Laura Strömberg.

Tontilla tuotettua energiaa ja päästötöntä ostosähköä

Toisena keskeisenä toimenpiteenä on tuottaa uusiutuvaa energiaa kohteissamme ja näin toimien vähentää ostettavan energian määrää. Rakennushankkeissa selvitämme aina mahdollisuuden geoenergian hyödyntämiseen sekä aurinkovoimalan rakentamisen osalta. eQ Asuntorahaston kaikki kohteet ovat uudiskohteita, joissa pyrimme käyttämään maalämpöä ja aurinkosähköä aina kun mahdollista. Tällä hetkellä kaikissa asuinrakennuksissa on aurinkopaneelit.

Kolmas keskeinen työkalu matkalla hiilineutraaliuteen on ostaa päästöttömästi tuotettua energiaa. eQ Kiinteistörahastojen kaikissa kohteissa käytetään 100 prosenttisesti uusiutuvalla energialla tuotettua ostosähköä (EKOenergia).

– Lisäämme myös vihreän kaukolämmön käyttöä kohteissamme aina sen ollessa mahdollista ja taloudellisesti mielekästä. Kannustamme myös kiinteistöjen käyttäjiä suosimaan vihreää energiaa. Olemme avoimia sen suhteen, että voisimme toteuttaa isompia aurinkovoimaloita yhdessä vuokralaistemme kanssa, Strömberg jatkaa.

Esimerkillistä rakennuttamista ja uusia aurinkovoimaloita

Vuoden 2021 aikana eQ Kiinteistörahastot on ostanut uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää kaukolämpöä yli 3400 MWh ja kiinteistöjen aurinkovoimalat tuottavat jo lähes 1 GWh sähköä vuodessa, mikä vastaa 400 kahden hengen kotitalouden sähkönkulutusta. Liikekeskus Kalessa Tampereella ja Lähipalvelukeskus Hertsissä Helsingissä on käytössä edistyksellinen ja ympäristöystävällinen lämmitys- ja jäähdytyshybridijärjestelmä. Lauttasaaren uusi ala-aste ja päiväkoti Helsingissä on esimerkki hiilineutraalista uudisrakennuksesta, joka hyödyntää sekä aurinkopaneeleja että maalämpöä. Myös syyskuussa valmistuva asuinrakennus Turussa hyödyntää näitä molempia energiaratkaisuja.

Ilmastoriskien vaikutukset kiinteistöille erityistarkasteluun

Loppuvuonna 2021 toteutettiin eQ Kiinteistörahastojen kiinteistöjen ilmastonmuutosten riskitarkastelu, jossa keskityttiin fyysisiin ja transitioriskeihin. Rakennuksiin liittyviä fyysisiä riskejä ovat esimerkiksi lämpimän tai kylmän ilman vaikutukset rakenteisiin tai muuttuvan ilmaston vaatimukset kiinteistön ilmanvaihdon osalta. Sateiden lisääntyminen voi edellyttää tehokkaampia hulevesikaivoja salaojituksineen. Transitioriskit liittyvät lainsäädännön ja asetusten muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa lisää vaatimuksia kiinteistöjen suorituskykyyn tai hiilineutraalin rakentamisen osalta. Tunnistamalla ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä eQ Kiinteistörahastot voi arvioida ja varautua niihin toiminnallaan.