• Asiakastarinat,
  • Kiinteistökehitys
22.6.2023

Meilahden suu- ja hammaskeskus uudistettiin palvelemaan potilaita ja opetusta

  • asiakas

  • kiinteistökehitys

Helsingin Meilahdessa sijaitseva suu- ja hammaskeskus uudistettiin täysin vastaamaan modernin suun terveydenhuollon tarpeita. Tilojen pääkäyttäjiä ovat Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS sekä Helsingin yliopisto. Uudistetut tilat vastaavat asiakas- ja potilastyön sekä opetus- ja tutkimuskäytön korkeisiin vaatimuksiin. Hankkeen onnistuminen varmistettiin osallistamalla käyttäjiä poikkeuksellisen monipuolisesti.

Suu- ja hammaskeskuksen tiloissa toimivat Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelut, HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön hammaslääkäriopiskelijoiden käytännön koulutus sekä Helsingin yliopiston hammaslääketieteen teoriaopetus ja tutkimus. Tilaa tarvitaan paljon: pelkästään Helsingin kaupungin hammashoitola käsittää 47 hammashoitohuonetta.

Valmistuneet tilat ovat muuntojoustavat ja yhteiskäyttöiset. Suunnittelussa otettiin huomioon uudet toimintamallit, joiden mukaan osa potilaista hoidetaan yhdellä vastaanottokäynnillä, kun jatkohoidon saa saman talon sisältä. Perushoidon lisäksi tiloja suunniteltiin erikoishammaslääkäreiden vastaanotoille, etä- ja videovastaanotoille, konsultaatioon, kuvantamiseen sekä esimerkiksi kroonisten suunalueen kiputilojen hoitoon fysioterapialla. Welcome-kioskit mahdollistavat itseilmoittautumisen HUSin ja Helsingin kaupungin potilaille. Käytössä on myös yhteiset aula- ja logistiikkapalvelut.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstö osallistui tilojen suunnitteluun tiiviisti. Henkilöstön kuuleminen, tiedon kulku ja osallistaminen varmistettiin hankkeessa käytetyillä työmenetelmillä, esimerkiksi työpajoilla. Henkilöstöltä saatiin kullanarvoisia näkemyksiä esimerkiksi työn tehokkuudesta ja asiakaspalvelusta. Myös helsinkiläiset saivat mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kahden asukaskyselyn kautta.

Rakenteellisten uudistusten lisäksi koko talotekniikka uudistettiin ja laajennettiin vastaamaan terveydenhuoltorakennuksen korkeita laatuvaatimuksia. Haluamme tarjota toiminnallisesti laadukkaat tilat vuokralaisillemme pitkälle tulevaan.

- eQ Toimitilat

Uuden rakennuksen hyödyt

Iso palvelukeskus hyödyttää asiakkaita monella tapaa: palvelua saa monipuolisemmin, kun saman katon alta löytyy moniammatillisia tiimejä, ja aukioloajatkin ovat aiempaa laajemmat. Yliopisto-opetuksen kannalta lisäetuja tuovat hammaslääketieteellisten toimintojen siirtyminen muun lääketieteellisen opetuksen yhteyteen Meilahden kampusalueelle sekä HUSin hammaslääkäriopiskelijoiden kliininen hoitoharjoittelu aidossa hoitoympäristössä.

– Suu- ja hammaskeskuksen toimijat rakentavat ainutlaatuista hammaslääketieteen koulutus-, tutkimus- ja palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on erityisesti aikuispotilaiden hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitopolkujen sujuvoittaminen perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä, kertoo Helsingin kaupungin johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio.

Hyvässä yhteishengessä ja suunnitelmallisesti tavoitteeseen

Tilojen käyttäjät Helsingin kaupunki, HUS ja Helsingin yliopisto pitivät tärkeimpänä hankkeen onnistumiseen vaikuttavana tekijänä erittäin hyvää yhteistyötä osapuolien välillä. Tietoa vaihdettin avoimesti viikoittaisissa Big room -kokouksissa vaihtuvien teemojen mukaisesti. Tilojen käyttöönottoa tahditti Last Planner -toimintamalli, joka ohjasi kalustamista, laitetoimituksia ja muuttoaikatauluja.


Ohjausryhmän kokoukset sujuivat erinomaisessa yhteishengessä. Ryhmä koostui rakennuttajana toimineen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen, Helsingin kaupungin, HUSin ja Helsingin yliopiston sekä rakennuttajakonsulttina toimineen Sitowisen edustajista. Yhteinen tavoite oli rakentaa turvalliset tilat sujuvan hoitopolun ja yhteistyön tarpeisiin. Mittavan hankkeen jälkeen suun terveydenhuollon osaamiskeskus Helsingin Meilahdessa on palvellut hyvin potilas-, opetus- ja tutkimustyössä. Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt tarjoaa erikoisosaamistaan tilojen osalta myös jatkossa.

Artikkelin asiantuntijat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta:
Johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio
Ylihammaslääkäri Nora Hiivala
Projektipäällikkö Jukka Immonen
Projektisihteeri Sari Tuukkanen
Arkkitehti Anne Jaakkola