Koko rakennus uudistettiin suun terveydenhoitoon ja opetukseen

5.11.2021 Asiakastarinat, Kiinteistökehitys

Nyt Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon palvelut, HUS Suusairauksien opetus- ja hoitoyksikön hammaslääkäriopiskelijoiden käytännön koulutus ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen teoriaopetus sekä tutkimus toimivat yhdessä toimipaikassa, osoitteessa Haartmaninkatu 1, mikä avaa toimijoiden mukaan valtavasti uusia yhteistyömahdollisuuksia. Tilasuunnittelun osalta pelkästään Helsingin kaupungin isoin hammashoitola käsittää 47 hammashoitohuonetta. Suu- ja hammaskeskuksessa sijaitsee Helsingin suun terveydenhuollon perushoidon yksikkö ja Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen suun erikoishoidon yksikkö PKS-SEHYK. Perushoidon yksikössä sijaitsee toinen Helsingin suun terveydenhuollon keskitetyistä päivystyspisteistä, kuvantamista ja aikuispotilaiden kiireetöntä hoitoa. PKS-SEHYK on ainutlaatuinen osaamisyksikkö, jossa hoidetaan espoolaisia, helsinkiläisiä, kauniaislaisia ja kirkkonummelaisia lähetepotilaita, joilla on tarve erikoishammaslääkäritasoiselle hoidolle.

- eQ:n kiinteistökehityspäällikkö Julia Astrada

Yhdessä osoitteessa mittava palvelukokonaisuus

Asiakkaat hyötyvät ison palvelukeskuksen moniammatillisten tiimien osaamisesta ja palveluiden hyvästä saatavuudesta hoidon tarpeensa mukaisesti myös laajennettuina palveluaikoina. Monialaisuus tuli ottaa huomioon tilasuunnittelussa. Opetuksen kannalta lisäetuja tuovat hammaslääketieteellisten toimintojen siirtyminen muun lääketieteellisen opetuksen yhteyteen Meilahden kampusalueelle ja HUSin hammaslääkäriopiskelijoiden kliininen hoitoharjoittelu aidossa hoitoympäristössä.

– Suu- ja hammaskeskuksen toimijat rakentavat ainutlaatuista hammaslääketieteen koulutus-, tutkimus- ja palvelukokonaisuutta. Tavoitteena Suu- ja hammaskeskuksessa on erityisesti aikuispotilaiden hoitoon pääsyn parantaminen ja hoitopolkujen sujuvoittaminen perusterveydenhuollon sosiaali- ja terveyspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä välillä, kertoo Helsingin kaupungin johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio.

Tilasuunnittelua asiakaslähtöisesti yhden hoitokäynnin periaatteella

Tilasuunnittelussa otettiin huomioon uudet toimintamallit, joiden mukaan osa potilaista hoidetaan yhdellä vastaanottokäynnillä varmentaen myös jatkohoitoon pääsyn saman talon sisällä. Tiloja on suunniteltu perushoidon lisäksi erikoishammaslääkäreiden vastaanotoille, etä- ja videovastaanotoille ja konsultaatioon, kuvantamiseen sekä esimerkiksi kroonisten suunalueen kiputilojen hoitoon fysioterapialla. Itseilmoittautumisen mahdollistavat Welcome-kioskit HUSin ja Helsingin kaupungin potilaille. Käytössä ovat myös yhteiset aula- ja logistiikkapalvelut.

Henkilökuntaa osallistettiin 225 kertaa hankkeen aikana

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon henkilöstö osallistui tiiviisti tilojen suunnitteluun tuoden näkökulmia työn tehokkuuden sekä asiakaspalvelun osalta. Valmistuneet tilat ovat muuntojoustavat ja yhteiskäyttöiset. Hankkeessa käytetyillä työmenetelmillä varmistettiin henkilökunnan kuuleminen, tiedon kulku ja osallistaminen. Vuoropuheluun henkilöstön kanssa kiinnitettiin erityistä huomiota, ja henkilökuntaa osallistettiin hankkeen aikana erilaisin keinoin, esimerkiksi työpajatoiminnalla. Myös helsinkiläiset saivat vaikutusmahdollisuuksia hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kahden asukaskyselyn kautta.

Hyvässä yhteishengessä ja suunnitelmallisesti tavoitteeseen

Tilojen käyttäjät Helsingin kaupunki, HUS ja Helsingin yliopisto pitivät tärkeimpänä onnistumiseen vaikuttavana tekijänä erittäin hyvää yhteistyötä osapuolien välillä. Viikoittaisiin Big room -kokouksiin keskitettiin tiedonvaihto kulloisenkin teeman mukaisesti parhaiden osaajien kesken avoimessa hengessä. Tilojen käyttöönottoa tahditti Last Planner -toimintamalli, joka ohjasi kalustamista, laitetoimituksia ja muuttoaikatauluja.

Ohjausryhmän kokoukset sujuivat erinomaisessa yhteishengessä. Ohjausryhmä koostui rakennuttajana toimineen Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöjen, Helsingin kaupungin, HUSin ja Helsingin yliopiston sekä rakennuttajakonsulttina toimineen Sitowisen edustajista. Yhteisenä tavoitteena oli rakentaa turvalliset tilat sujuvan hoitopolun ja yhteistyön tarpeisiin. Mittavan hankkeen jälkeen suun terveydenhuollon osaamiskeskus Helsingin Meilahdessa on valmiina potilas-, opetus- ja tutkimustyöhön. Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt tarjoaa erikoisosaamistaan tilojen osalta myös jatkossa.

Artikkelin asiantuntijat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta:
Johtava ylihammaslääkäri Sinikka Varsio
Ylihammaslääkäri Nora Hiivala
Projektipäällikkö Jukka Immonen
Projektisihteeri Sari Tuukkanen
Arkkitehti Anne Jaakkola