• Vastuullisuus
4.3.2022

Sähkön hintakiinnitykset toimivat myös vuokralaistemme eduksi

  • sähkö

  • vastuullisuus

Sähkön hinta on vaihdellut poikkeuksellisen paljon lyhyen ajanjakson aikana. Syksyllä 2021 alkanut sähkön hinnannousu on seurausta useiden hintaan vaikuttavien tekijöiden samanaikaisesta vaikutuksesta. Suojauksilla sähkön hinnan vaihteluja tasataan tavoitteellisesti. eQ Toimitilat suojaa kiinteistöjensä sähkönhankintaa yhteistyössä Oomi Energian kanssa.

Suomessa käytettävä sähkö ostetaan Pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta, silti energiantuotannolla Euroopassa on heijastevaikutuksensa sähkön hintaan meillä. Syksyn ja talven aikana sähkön hintaa ovat nostaneet heikentynyt vesitilanne Pohjoismaissa sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen voimakas nousu. Joulukuussa hintaa nosti myös normaalia kylmempi sää Pohjoismaissa ja Euroopassa. Edelleen sähkön spot-hinta on korkeammalla kuin aikaisempina vuosina. Alkuvuoden 2022 sateiset jaksot ovat osittain parantaneet vesitilannetta.  

Suunnitelmallista sähkönhankintaa

eQ Toimitilat merkittävän kokoisena sähkönostajana toimii tiiviissä yhteistyössä Oomi Energian kanssa. Oomi toteuttaa sähkönhankintaa eQ Toimitiloille räätälöidyn sopimusmallin mukaisesti. Tavoitteena on lisätä hinnan vakautta yhdessä tehdyn hankintasuunnitelman avulla. Ennustettava sähkön hinta varmentaa osaltaan eQ Toimitilojen liiketoimintaa ja vuokratason tasaista hinnoittelua. Näin hyvin toteutettu sähkönhankinta hyödyttää myös vuokralaisia. 

– Olemme yhdessä eQ Toimitilojen kanssa sopineet sähkön hankintapolitiikan sekä linjaukset hinnansuojausten osalta. Käymme säännöllisesti läpi sähkösalkun hankintatilanteen, kulutusennusteet sekä sähkömarkkinoiden ajankohtaiset näkymät. Oomi hankkii markkinoilta eQ Toimitilojen vuosittaista kokonaiskulutusta vastaavan määrän uusiutuvan sähkön alkuperätakuita. Kaikki eQ Toimitilojen käyttämä sähkömäärä on korvamerkittyä EKOenergia-tuulivoimaa, kertoo Oomin avainasiakaspäällikkö Michel Henrioud. 

Suojautuminen on keskeinen työkalu hintavakauteen

Sähkönhankinnan suojauksella pyritään varautumaan hinnanvaihteluihin ja hallitsemaan hintariskiä. Käytännössä sähkön hankintahinta kiinnitetään yhdessä päätetyn suojausputken mukaisesti. Suojaaminen varmentaa sen, etteivät sähkön hankintakustannusten isotkaan muutokset siirry suoraan asiakkaiden sähkösopimusten hintoihin. 

eQ Toimitilojen sähkönhankintaa hajautetaan, jotta yksittäisten hintapiikkien vaikutus pysyisi maltillisena. Kun sähkön ostohinta on esimerkiksi kiinnitetty vuoden 2021 alhaisen hintajakson mukaan, se suojaa korkealta hinnalta energian toimitushetkellä vuonna 2022.  

–Ei ole selkeää sääntöä siihen, milloin on paras hetki kiinnittää hinta. eQ Toimitiloille tekemämme sähkönhankinta jakautuu tiettyyn määrään hintakiinnityksiä, jotka pyritään tekemään juuri oikeassa aikaikkunassa Seuraamme markkinaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lisäksi käytämme analyyseissa myös ulkopuolisia, energiayhtiöistä riippumattomia asiantuntijoita, kertoo Oomi Energian Trading-toimintojen vetäjä Marko Rinta-Korhonen. 

Myös markkinavolatiliteetti on heilahdellut paljon

Sähkön markkinahinnan lisäksi volatiliteetti on ollut korkealla. Volatiliteetti ilmoittaa rahoitusinstrumentin hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä ajanjaksolta mitaten instrumentin hintavaihtelun epävarmuutta, eli riskiä. Samat taustatekijät, jotka ovat nostaneet sähkön ostohintaa, ovat nostaneet volatiliteettia. Korkeaan volatiliteettiin ovat vaikuttaneet muun muassa geopolitiikka kaasun saatavuuden osalta, fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian päästöoikeudet, yleinen epävarmuus ja heikot näkymät talouselämän muutoksiin. 

Lisäksi tuulisähkön kasvava tuotanto tuo vaihtelua sähkön markkinahintaan, sillä sen tuotanto on täysin riippuvaista sääolosuhteista. Aurinkosähkön vaikutus hintaan on vielä vähäisempää, mutta sen vaikutus kasvaa koko ajan.  

–Esimerkiksi yhden vuorokauden aikana tuulivoiman tuotanto voi nousta nollatasosta 3000 megawattiin Suomessa. Tuotettu teho vastaa käytännössä lähes kahden Olkiluoto 3 voimalan tehomäärää. Näin isoilla tuulisähkön tuotantomäärien vaihteluilla on vaikutuksensa sähkön spot-hintaan, Rinta-Korhonen jatkaa. 

Hankintastrategian noudattaminen lisää hintavakautta

Suunnitelmallisuus sähkön hankintasuunnitelman seuraamisessa on keskeistä, vaikka taustatekijät muuttuvat ja hintaheiluntaa syntyy. Oomin edustajat muistuttavat, että hinnan heilahdukset ovat viime syksystä alkaen olleet poikkeuksellisen suuria. Oikein ajoitetuilla hankinnoilla on kuitenkin vakauttava vaikutuksensa hintaan. 

–Määrätietoisuus sähkön hankinnassa kannattaa. Hinnan heilahduksia on helpompi vastaanottaa, kun suojaukset ovat kunnossa. Kasvavan volatiliteetin kanssa täytyy oppia elämään myös jatkossa, päättää Marko Rinta-Korhonen Oomilta.