• Kiinteistökehitys
9.11.2020

Sisäilman seuranta lisää viihtyvyyttä tiloissa

  • kiinteistökehitys

  • sisäilma

  • työtyytyväisyys

Sisäilman haasteisiin voidaan puuttua parhaimmillaan ennakoivasti, kun data on reaaliaikaisesti käytössä kiinteistön omistajalla, kiinteistöhuollolla ja vuokralaisilla. Tiloihin asennetut sisäilma-anturit mittaavat luotettavasti pienhiukkaspäästöjä, hiilidioksidipitoisuutta, lämpötiloja ja ilman kosteutta. Sisäilmamittausten tuottamaa dataa kannattaa hyödyntää tilojen hallinnassa, käyttäjien antaman palautteen rinnalla.

Pilottikohteet osoittivat sisäilman seurannan hyödyt

eQ hyödyntää sisäilmaa mittaavia järjestelmiä eri kiinteistöissään, kuten koulussa, päiväkodeissa, vanhusten palveluasunnoissa ja toimistoissa. Seuranta sopii yhtä hyvin vanhoihin kuin uusiin kiinteistöihin.

– Sisäilma-asiat nousevat esille vain ongelmatilanteissa. Haluamme toimia tilojemme osalta proaktiivisesti ennakoiden. Tavoitteenamme on varmistaa kaikkien käyttäjien viihtyvyys sekä työhyvinvointi. Siksi otimme sisäilman seurantajärjestelmät antureineen käyttöön ensin pilottina kolmessa kohteessa ja laajensimme käyttöä hyvien kokemusten kautta, kertoo kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

Käyttöönotto helppoa ja seuranta keskitetty vastuuhenkilöille

Yksi kolmesta pilottikohteesta oli eQ:n omat toimitilat Helsingin keskustassa. Tiloissa oli tunnistettuja haasteita sisäilman hallinnan osalta, kuten vaihtelevat lämpötilat ja vedon tunne. Toimistolla työskentelee noin 90 henkeä.

– Toimitilamme ovat yhdessä kerroksessa, mutta kahdessa eri kiinteistössä. Lisähaasteita ylläpidon osalta tuo rakennusten korkea ikä. Halusimme varmistaa, että jokainen eQlainen saa hyvät työskentelyolosuhteet, kertoo talousjohtaja Antti Lyytikäinen. Kymmenen sisäilma-anturia asennettiin 1 700 neliön avokonttorimme eri tiimitiloihin. Käyttöönotto sujui helposti ja saimme perehdytyksen laitevalmistajalta, jatkaa Lyytikäinen.

Järjestelmä raportoi ilman viiveitä muutoksista

Järjestelmän kautta mitataan pienhiukkaspäästöjä, lämpötiloja, hiilidioksidipitoisuuksia, ilman kosteutta, tilojen käyttöastetta sekä melutasoa. Järjestelmä hälyttää jos mittaustulokset poikkeavat pitkän ajan raja-arvoista. Materiaalien tuottamia pienhiukkaspäästöjä (ns. TWOC-arvot) mitataan yöaikaan, kun tiloissa ei ole ihmisiä. Kertyvää dataa on helppo seurata iPadien kautta ja se näkyy kaikille käyttäjäryhmille samanaikaisesti. 

– Parasta järjestelmässä on, että voimme seurata sisäilman laatua kattavasti tiloissamme ja henkilöstömme voi antaa palautetta nimettömänä. Tämä onnistuu hissien vieressä olevien iPadien kautta, kertoo Lyytikäinen

– Tilakohtainen ja kellonaikaan kiinnittyvä palaute helpottaa syiden selvittämistä. Ihmisten antama palaute ja järjestelmän havaitsemat poikkeamat raja-arvoista kirjautuvat suoraan sähköiseen huoltokirjaan ja sitä kautta kiinteistöhuollon työlistalle. Vain kerran syy on ollut kiinteistön rakenteissa. Yleisimmin poikkeamia aiheuttavat talotekniikkaa tai käyttöön liittyvät syyt, jatkaa Alaharju.

Puolueeton data välttää riitatilanteet

Antureihin perustuva mittaaminen on yleistymässä eri ikäisissä kiinteistöissä myös energiatehokkuuden seurannan osalta. Anturijärjestelmän hinta ei ole enää este niiden käyttöönottoon. Laitevalmistajille esitän toiveen, että mittaamisjärjestelmät saataisiin yhdistettyä automaation kautta taloteknisiin järjestelmiin. Mutta enemmin kuin tekniikasta puhumme mieluusti tiloissamme olevien ihmisten viihtyvyydestä. Siksi olemme laajentaneet sisäilmaston laaduntarkkailua myös rakennettaviin uusiin kiinteistöihin, summaa Alaharju.

Kimmo Alaharju

Kiinteistöjohtaja

eQ