• Meistä
10.2.2023

Toimivia tiloja arjen kaikkiin tarpeisiin – tätä kaikkea on eQ Kiinteistörahastot

  • eQToimitilat

  • kiinteistökehitys

  • vastuullisuus

Kiinteistöt ovat merkittävä osa arkeamme. Siksi laadukkaiden elin- ja toimintaympäristöjen tarjoaminen ihmisille ja yrityksille on tärkeää. Tästä eQ Kiinteistörahastojen toiminnassa on pitkälti kyse.

Kiinteistöt ovat vahvasti läsnä arjessamme

Elämämme kietoutuu vahvasti erilaisten tilojen ympärille. Heräämme aamuisin kodistamme, viemme lapset päiväkotiin tai kouluun ja suuntaamme sitten työpaikallemme. Työpäivän jälkeen saatamme nähdä ystäviä kahvilassa, tehdä viikon ruokaostokset tai käydä kuntosalilla.

Jokaisessa näissä tilanteissa käytämme erilaisia kiinteistöjä, ja niiden toiminnallisuus, viihtyisyys ja turvallisuus vaikuttavat suoraan arkemme sujuvuuteen ja mukavuuteen.

Kiinteistö- ja rakennusala on merkittävä toimiala yhteiskunnallisesti

Kiinteistöt eivät ainoastaan näyttele isoa osaa elämässämme; kiinteistö- ja rakennusala on merkittävä myös yhteiskunnallisesti, sillä alalla on suuri vaikutus talouteen ja työllisyyteen. Toimiala esimerkiksi työllistää viidesosan kaikista Suomen työllisistä ja valtaosa, yli 80 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta on kiinni kiinteistö- ja rakennusalalla*.

Ammattimaiset kiinteistösijoittajat, kuten eQ Kiinteistörahastot, tuovat vakautta ja jatkuvuutta markkinoille, tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa varoja kiinteistöihin ja luovat alustan kiinteistökehitykselle.

Mutta mitä kaikkea eQ Kiinteistörahastot oikeastaan tekee ja millaista sen toiminta on? Siihen pureudumme seuraavaksi.

eQ Kiinteistörahastot Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia

eQ Kiinteistörahastot on yksi merkittävimmistä toimijoista Suomen kiinteistöalalla. eQ Varainhoito hallinnoi neljää kiinteistörahastoa, joihin sijoittavat pääasiassa ammattimaiset instituutiosijoittajat.

Rahastojen valikoimaan kuuluu laaja skaala tiloja aina sairaaloista kouluihin, kauppakeskuksista kirjastoihin ja toimistoista asuinkiinteistöihin. Näin ollen rahastojen vuokralaisia ovat esimerkiksi kaupungit ja kunnat sekä yritykset ja yksityishenkilöt.

Rahastot keskittyvät sijoittamaan erityisesti pääkaupunkiseudulle ja isoimpiin kasvukeskuksiin Suomessa. Niiden tavoitteena on omistaa ja hankkia sellaisia kohteita, joilla on mahdollisimman hyvä ja laaja kysyntä niin asiakkaiden kuin sijoittajien puolelta.

Asiakas tulee aina ensin

Vaikka eQ Kiinteistörahastot sijoittaa pääasiassa kiinteistöihin ja rakennuksiin, on rahastojen toiminnassa kyse ensisijaisesti elin- ja toimintaympäristöjen tarjoamisesta ihmisille ja yrityksille. Tilojen tulee olla suunniteltu hyvin ja tarjota miellyttävät puitteet elämiseen, työskentelyyn ja oleskeluun.

Kiinteistöjen hankkimista ja kehittämistä pitää tarkastella useista näkökulmista. ”Taloudellinen menestys tulee siitä, että voimme tarjota asiakkaillemme ympäristöjä, jotka tukevat mahdollisimman hyvin haluttua käyttötarkoitusta. Tärkeintä on ymmärtää vuokralaisten tarpeet ja muokata tai rakentaa kiinteistöjä vastaamaan niitä”, kertoo Tero Estovirta, eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja.

Kun vuokralaiset ovat tyytyväisiä ja viihtyvät tiloissa, kohteita pystytään ylläpitämään ja niihin investoidaan entisestään.

”Vuokralaisten tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen on keskeistä, ja numerot ja strategiat seuraavat näitä periaatteita”, Estovirta jatkaa.

Vastuullisuuteen panostaminen kannattaa

Vuokralaisten tarpeiden ymmärtämisen lisäksi parhain tapa tuottaa heille lisäarvoa on huolehtia vastuullisuus- ja energia-asioista, kuten investoimalla energiatehokkuuteen tai vaihtoehtoisiin energialähteisiin, kuten aurinko- ja geoenergiaan.

Energiatehokkuus hyödyttää kaikkia ja antaa kilpailuetua kiinteistön omistajalle. Se mahdollistaa myös kilpailukykyisen vuokran tarjoamisen.

"Asuinkiinteistöjen osalta teimme linjauksen, että kohteissa käytetään aurinkoenergiaa ja hyödynnetään geoenergiaa, jos mahdollista", Estovirta kertoo.

Mikäli vastuullisuutta ei ymmärretä kokonaisvaltaisesti ja siihen ei investoida, kilpailukyky heikkenee.
Kiinteistöjen vuokrien tulee myös olla markkinaehtoisia, jotta vuokralaiset haluavat tulla tiloihin ja pysyvät kiinteistöissä.

Tutustu eQ Kiinteistörahastoihin tarkemmin täällä

* Lähde: Rakennetun omaisuuden tila -raportti 2023.