Uuteen kauppakeskus Kaleen valittiin ympäristöystävällinen lämmitys- ja jäähdytyshybridi

2.9.2021 Kauppakeskus, Vastuullisuus

Elokuun alussa avattuun kauppakeskukseen on toteutettu kiinteistökohtainen jäähdytys- ja lämpötekninen ratkaisu, joka hyödyntää Sähkölaitoksen verkostojen ominaisuuksia aiempaa edistyksellisemmin.

Uudessa CHC-järjestelmässä (combined heating and cooling) lämpöpumpulla viilennetty vesi kiertää kauppakeskuksen putkistossa. Kiinteistön viilennyksessä lämmenneen veden lämpöenergia siirretään kaukolämpöverkkoon hyödyttämään ympäristöystävällisesti muita kaukolämpöasiakkaita sen sijaan, että lämpö päästettäisiin hukkaan. Näin Kalessa toteutetaan järkevää energian kiertotaloutta. Kauppakeskuksen katolle on sijoitettu aurinkopaneeleita, joista jäähdytysjärjestelmä saa tarvittavan sähkönsä.

- Sähkölaitoksen myyntipäällikkö Samu Lepistö

Tampereen Sähkölaitoksella on yli 600 km kaukolämpöverkkoa ja noin 17 km kaukojäähdytysverkkoa. CHC-jäähdytys on erinomainen tapa tuottaa jäähdytystä asiakkaille, joille ei vielä voida tarjota kaukojäähdytystä, mutta jotka ovat laajan kaukolämpöverkon piirissä. Samalla saadaan hyödynnettyä hukkalämpö ja kierrätettyä se hyötykäyttöön.

CHC-järjestelmä minimoi kiinteistön kokonaisympäristövaikutuksia sekä parantaa energiatehokkuutta. Kauppakeskus Kale on erinomainen esimerkki nykyajan energiankäytön mahdollisuuksista sekä monipuolisten ja älykkäiden energiaverkkojen yhteiskäytöstä Tampereella.