Kiinteistökohteiden hallinnointi

Ammattimaisuutta ja digitaalisuutta kaikilla tasoilla

Tavoitteenamme on, että kiinteistökohteitamme hallinnoidaan modernisti sekä tehokkaasti mahdollisimman paljon oikea-aikaista tietoa hyödyntäen. Tämä kaikki tähtää siihen, että asiakkaillamme on aina käytössä toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat oikeaan markkinahintaan.

Kiinteistökohteiden hallinnointi käsittää mm. kaupallisen, teknisen, taloudellisen, yhtiöhallinnollisen hallinnon, joiden kaikkien tavoitteena on pitää kiinteistökohteet vastaamassa kyseisen alueen ja asiakkaiden tarpeita.

-> Ammattimainen hallinnointi
-> Avainyhteistyökumppanimme
-> Kohdekohtaisten yhteyshenkilöiden haku
-> Code of Conduct PDF

Vastuuhenkilö

Toimivia, turvallisia ja terveellisiä vuokratilojaToimivia, turvallisia ja terveellisiä vuokratiloja
Toimivia, turvallisia ja terveellisiä vuokratilojaToimivia, turvallisia ja terveellisiä vuokratiloja