Olemme matkalla hiilineutraaliuteen

Tavoitteenamme on olla käytönaikaisen energiakulutuksen osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Keskeinen kysymys itsellemme on, kuinka eQ Toimitilat on ratkaisuillaan hillitsemässä ilmastonmuutosta sekä sopeutumassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme laatineet itsellemme vähähiilisyyden tiekartan. Tiekartan tavoitteena on määrittää toimenpiteet, joiden avulla pienennämme hiilijalanjälkeä tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Asetimme 2019 tavoiteaikataulun ja päätimme tärkeimmät toimenpiteet energiankäytön osalta hiilineutraaliuden saavuttamiselle. Ensi vaiheessa keskitymme kiinteistökohteisiin, joissa meillä omistajina on suora vaikutusmahdollisuus ylläpitoon. Kannustamme ja avustamme kaikkia vuokralaisiamme ryhtymään itse myös vastaaviin toimiin siltä osin, kuin vuokralaisemme itse ylläpitävät kiinteistöjämme.

eQ Toimitilojen kiinteistörahastot ovat olleet kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa (TETS) vuodesta 2019. TETSin mukainen energiankäytön tehostamistavoite vuoteen 2025 on 7,5% vuoden 2018 energiankulutuksesta. Energiansäästön tavoite 2025 on 7 076 MWh/a.

Skenaario 2030 ja toimenpiteiden vaikutukset

Tiekarttamme lähtökohtana ovat vähähiiliset ratkaisut. Kohteidemme kiinteistösähkö on ollut vihreää uusiutuvilla energialähteillä tuotettua jo vuodesta 2018 alkaen. Sen lisäksi lisäämme geoenergiaa ja aurinkosähköä, eli paikallista energiantuotantoa. Samoin vihreä kaukolämpö on otettu myös käyttöön suurimmassa osassa kohteitamme.

Emme vielä toistaiseksi investoi päästöjen kompensointiin, mutta tätä aluetta tutkitaan ja kompensoinnin kehittämistä seurataan aktiivisesti.

Kohti hiilineutraaliuutta yhdessäKohti hiilineutraaliuutta yhdessä
Kohti hiilineutraaliuutta yhdessäKohti hiilineutraaliuutta yhdessä