• Asiakastarinat
21.11.2023

Asiakaspäällikkö ratkoo käytännön pulmia ja helpottaa vuokralaisten arkea

  • asiakas

  • asiakaspäällikkö

eQ Toimitilojen kohteiden asiakaspäällikkö keskittyy työssään erityisesti tilojen käytettävyyteen ja viihtyisyyteen – oli kyseessä sitten valaistuksen parantaminen tai pihan istutusten uusiminen. Hän auttaa vuokralaisia myös monissa muissa kiinteistöön liittyvissä asioissa. Oululaisessa Tuiran hyvinvointikeskuksessa ollaan tyytyväisiä, kun käytännön asiat hoituvat kätevästi yhden yhteyshenkilön kautta.

Henri Tihinen toimii asiakaspäällikkönä kuudessa eQ Yhteiskuntakiinteistöjen omistamassa Oulun kohteessa. Näitä ovat Tuiran kaksi hyvinvointikeskusta, Kontinkankaan ja Kiimingin hyvinvointikeskukset, Intiön psykogeriatrinen yksikkö sekä OYSin D-rakennus.

eQ:n kohteiden ylläpidosta huolehtii kiinteistöalan asiantuntijayritys Newsec. Asiakaspäälliköt kuuluvat Newsecin laajempaan asiantuntijayksikköön, jonka tavoitteena on vuokralaiskokemuksen kehittäminen.

Asiakaspäällikön tehtävänä on edistää eQ:n vuokralaisten tyytyväisyyttä

“Tärkein tehtäväni on olla tilojen käyttäjien tavoitettavissa. Pyrin auttamaan kaikenlaisissa tiloihin liittyvissä asioissa ja myös teknisissä kysymyksissä”, Tihinen kertoo.

Asiakaspäällikön toimenkuva vaihtelee kuitenkin kohteen ja vuokrasopimuksen mukaan. Tästä syystä asiakaspäällikön tulee olla hyvin perehtynyt vuokrasopimukseen ja palvelusopimusten vastuisiin kiinteistössä.

Asiakaspäällikön rinnalla kaikissa kiinteistöissä työskentelee kiinteistöpäällikkö.

“Karkeasti voisi yleistää, että kiinteistöpäällikön tontille kuuluvat huoltoon, ylläpitoon ja muihin tilojen tekniseen toimivuuteen liittyvät tehtävät.

Kaikki, mikä tipahtaa tuon laarin ulkopuolelle kuuluu asiakaspäällikölle, oli kyse sitten vuokrasopimukseen tai tilojen viihtyisyyteen liittyvistä asioista”, Tihinen jatkaa.

Tiloja kehitetään yhteistyössä vuokralaisten kanssa

Tihinen kertoo jalkautuvansa kohteisiin useamman kerran vuodessa, erityisesti keväisin ja syksyisin, jolloin sääolosuhteet ja ympäröivä luonto muuttuvat.

“Kierrän kohteet läpi ja tarkistan, onko vaikkapa kausi-istutusten aika tai piha-alue kunnostuksen tarpeessa. Kehitysehdotuksia tulee sekä minulta että vuokralaisilta itseltään”, Tihinen kertoo.

Keväisin ja syksyisin järjestetään myös erilliset talokokoukset, jonne kutsutaan kaikki vuokralaisten edustajat. Sekä kokousten aikana että niiden jälkeen on mahdollista esittää toiveita kiinteistö- ja asiakaspäälliköille. Palautteille ja kehitysehdotuksille on kokouksissa myös erillinen vuokralaisten terveiset -osio.

Tuiran hyvinvointikeskuksessa asiakaspäällikköön ollaan yhteydessä matalalla kynnyksellä

Yksi Tihisen kohteista on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueeseen kuuluva Tuiran hyvinvointikeskus, joka sijaitsee noin viiden minuutin ajomatkan päässä Oulun keskustasta. Tuira on yksi Oulun suurimmista kaupunginosista.

Tuiran hyvinvointikeskus palvelee alueen asukkaita kahdessa eQ Toimitilojen omistamassa kiinteistössä Kangastiellä. Ensimmäisessä tarjotaan hoitajien ja lääkäreiden vastaanottopalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä palveluja lapsiperheille; toisessa puolestaan laboratorio-, kotisairaanhoidon sekä suun terveydenhuollon palveluja.

“Olen ollut asiakaspäällikköön yhteydessä monenlaisissa asioissa. Aina kun soitan tai laitan hänelle sähköpostia, saan nopeasti vastauksen”, kertoo Tuiran hyvinvointikeskuksen vastaanoton vs. vastuuyksikköpäällikkö Jutta Mäki.  

Hän toimii hoitajien lähiesihenkilönä, mutta hoitaa myös hallinnollisia ja kiinteistöön liittyviä asioita.

Tilanteita, joissa asiakaspäällikön apua on tarvittu, ovat olleet muun muassa näkösuojien hankkiminen toimistotilojen lasioviin ja ikkunoihin, kiinteistön jätehuollon ja lajittelun selkeyttäminen sekä piha-alueen turvallisuuden parantaminen.

“Jätehuollon helpottaminen on hyvä esimerkki siitä, miten asiakaspäällikkö voi toimia linkkinä eri toimijoiden välillä. Jos esimerkiksi sisätilojen jätteiden keräys on ulkoistettu yhdelle toimijalle ja ulkotilojen toiselle, kehitysratkaisuja pitää miettiä yhteistyössä. Tällaisissa tilanteissa asiakaspäällikkö toimii tiedon välittäjänä”, Tihinen kertoo.

Tihinen on ollut myös mukana suunnittelemassa hyvinvointikeskuksen pihan mittavaa parannushanketta. Vaaratilanteita aiheuttaneen jyrkän tontin ja sen vieressä kulkevan pyörätien turvallisuutta parannettiin muun muassa ajohidasteiden ja kyltitysten avulla. Pihaa kehitetään edelleen vuokralaisten kanssa keskustellen ja heidän ehdotuksiaan tarkalla korvalla kuunnellen.

Käytännön asiat hoituvat yhden yhteyshenkilön kautta

Jutta Mäki antaa asiakaspäällikölle kiitosta erityisesti tämän palvelualttiista asenteesta.

“Minulle on äärimmäisen tärkeää, että voin olla yhteydessä kiinteistön omistajan eli eQ Toimitilojen edustajaan. Minä tarvitsen henkilön, joka on tavoitettavissa ja tuntee kiinteistön. Olisi todella vaikeaa lähteä viemään eteenpäin kiinteistön asioita, jos niitä hoitaisi joku kaukainen yritys jossain. Meidän kiinteistössämme on paljon erilaisia toimijoita ja palveluita aina kiinteistöhuollosta siivouspalveluihin. Tällöin on olennaista, että on yksi henkilö, johon voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä”, Jutta kiittelee.

Lue lisää siitä, miten asiakaspäällikkö edistää hyvää käyttökokemusta