• Vastuullisuus
3.5.2024

Näin eQ Toimitilat raivaa tietä kohti kestävämpää kiinteistöalaa

  • eQ Toimitilat

  • vastuullisuus

Kun kiinteistönomistajan toimi- ja liiketiloja käyttää yli 12 000 opiskelijaa, 6 000 toimistotyöntekijää ja 24 miljoonaa kauppakeskusasiakasta vuodessa, ei tilojen vastuullisuus ole yhdentekevä juttu. Pienilläkin toimenpiteillä on silloin suuri vaikutus. eQ Toimitilojen vastuullisuustyötä ohjaa kunnianhimoinen tavoite olla vuoteen 2030 mennessä täysin hiilineutraali kiinteistöjen käytönaikaisen energiankulutuksen osalta.

Kiinteistöillä on merkittävä vaikutus ympäristöön. Rakennusala ja kiinteistöt aiheuttavat jopa 40 % globaaleista hiilidioksidipäästöistä ja kuluttavat suurin piirtein saman verran kaikesta tuotetusta energiasta. Vastuullisuustavoitteilla onkin yhä merkittävämpi rooli monen alalla toimivan organisaation liiketoimintastrategiassa.

Vastuullisuuden kulmakivet – ympäristö, yhteiskunta ja talous

Vastuullinen toiminta on niin kiinteistöalalla kuin muillakin aloilla nykyään välttämätöntä ympäristön, yhteiskunnan, taloudellisen kestävyyden ja sidosryhmien odotusten kannalta.

Kiinteistöalan negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi tekemällä kestäviä ja ympäristöystävällisiä valintoja rakennusmateriaaleissa, parantamalla kiinteistöjen energiatehokkuutta ja jätteiden kierrätysastetta, suosimalla uusiutuvia energialähteitä ja modernisoimalla talotekniikkaa.

Sosiaalista vastuuta taas voidaan edistää luomalla terveellisiä ja turvallisia kiinteistöjä, joiden suunnittelussa on otettu huomioon ympäröivä yhteisö ja jotka luovat alueille työpaikkoja ja palveluja.

Vastuullinen toiminta edistää myös taloudellista kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi energiatehokkaat ratkaisut vähentävät kiinteistöjen käyttökustannuksia ja nostavat niiden arvoa – ympäristön kiittäessä.

Vastuullisuus on myös kilpailuvaltti: niin kuluttajat, sijoittajat kuin viranomaiset edellyttävät nykyään yrityksiltä vastuullista toimintaa.

Tavoitteena hiilineutraali energiankulutus vuoteen 2030 mennessä

Vastuullisuus on eQ Toimitilojen strategian ytimessä. Tavoitteena on olla vuoteen 2030 mennessä täysin hiilineutraali kiinteistöjen käytönaikaisen energiankulutuksen osalta.

“Käytämme kiinteistöissämme ensisijaisesti energiaa, joka on tuotettu hiilineutraalisti ja erityisesti ei-polttavilla menetelmillä. Tavoitteenamme on vähentää energiankulutusta sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa paikallisesti kiinteistöissä. Pyrimme lisäksi asentamaan uudiskohteisiin maalämpöratkaisun ja aurinkovoimalan aina kun vain mahdollista”, kertoo eQ:n kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

Kaikkien eQ Toimitilojen kiinteistöjen sähkö on ollut uusiutuvilla energialähteillä tuotettua vihreää sähköä jo vuodesta 2018 lähtien. Helsinkiä lukuun ottamatta lähes kaikissa kohteissa on myös käytössä hiilineutraalisti tuotettu lämmitysenergia.

Energiankulutuksen vähentäminen on keskeinen osa eQ:n hiilineutraaliustavoitetta.

“Toteutamme kiinteistöissämme säännöllisesti energiakatselmuksia. Niihin kohteisiin, joissa on poikkeavan suuri energiankulutus, kohdistetaan tarkempia kartoituksia. Tarvittaessa energiankulutusta pyritään vähentämään erilaisilla toimenpiteillä, kuten parantamalla lämmöneristystä ja optimoimalla tai modernisoimalla talotekniikkaa”, Alaharju kertoo.

eQ Toimitilat on kerännyt kiinteistökohtaista ESG-dataa (energiatehokkuus, hiilijalanjälki, vesi ja jäte) jo vuodesta 2018 alkaen. ESG-luvut julkaistaan kaksi kertaa vuodessa.

Jätteiden kierrätysasteen jatkuva parantaminen kiinteistöissä

Jätteiden seuranta on osa eQ Toimitilojen kiinteistöjen raportointia. Kiinteistöissä tehdään säännöllisiä kartoituskierroksia, ja vuokralaisyrityksiä autetaan tarvittaessa tehostamaan kierrätystä.

Kaikista kiinteistöistä löytyy kierrätysmahdollisuudet eri jätejakeille, ja kierrätyksestä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa kiinteistön käyttäjille. Jätteen kokonaismäärän vähentämisen lisäksi jatkuvana tavoitteena on parantaa kierrätysastetta yhteistyössä vuokralaisyritysten kanssa. Kierrätysastetta parannetaan pienentämällä poltettavan jätteen osuutta.

Kunkin kiinteistön omalta Talo-opas-sivulta löytyy kuukausittainen jätteiden määrä riippuen siitä, mitä jätejakeita kiinteistössä kerätään ja miten tietoa on saatavilla ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Jätemäärätietoja on saatavilla kiinteistöstä riippuen jopa 11 eri jätejakeesta.

eQ Toimitilat on vastuullinen suunnannäyttäjä

Monet yritykset eivät nykyään edes harkitse toimitilojen vuokraamista, jos kiinteistön vastuullisuusasiat ovat rempallaan. Kun uutta toimitilaa valitaan, vaakakupissa painavat muun muassa kiinteistön energiaratkaisut ja työmatkojen hiilijalanjälki.

“Arvioimme ja kehitämme kiinteistöjemme ominaisuuksia jatkuvasti ympäristösertifiointien avulla. Haluamme olla vastuullinen suunnannäyttäjä ja ohjata koko suomalaista kiinteistöalaa kohti kestävämpiä käytäntöjä”, Alaharju kertoo.

“Meille vastuullisuus ei ole mitään sanahelinää, vaan konkreettisia, mitattavia tekoja ja toimintamme jatkuvaa parantamista. Meillä toimii erillinen vastuullisuustyöryhmä, joka seuraa kiinteistöjen vastuullisuuden kehitystä ja asettaa sille uusia tavoitteita. Toki vastuullisuus on jokaisella kiinteistötiimimme jäsenellä selkärangassa. Ilman vastuullisuutta ei millään alalla pysty enää toimimaan, ja niin sen pitääkin olla.”

Lue lisää eQ Toimitilojen uusilta vastuullisuussivuilta.

Tutustu kiinteistösi Talo-oppaaseen.