• Vastuullisuus
9.5.2023

Oikeustalosta apu valtion hiilineutraalitavoitteisiin

 • hiilineutraalisuus

 • vastuullisuus

Espoon uusi oikeustalo valmistui Otaniemeen kesällä 2022. Rakennuksesta tehtiin energiatehokas sekä sähkö- ja lämmitysjärjestelmältään hiilineutraali, mikä hyödyttää sekä ympäristöä, että tilan käyttäjiä.

Oikeustaloprojektin lähtökohtana oli sopiva sijainti ja hiilineutraalit ratkaisut

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt järjesti Espoon uudesta oikeustalosta tilakilpailutuksen. Saavutettavan sijainnin lisäksi olennaisena kriteerinä oikeustalolle oli toimivat ja hiilineutraalit ratkaisut, joilla valtion toimitilat pyrkivät vastaamaan Suomen kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt voitti kilpailutuksen ja uuden oikeustalon sijainniksi valikoitui rahaston omistama tontti Otaniemen kampuksella. Espoon uusi oikeustalo valmistui ja otettiin käyttöön kesällä 2022. Senaatti-kiinteistöt on vuokrannut tilat edelleen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle, Ulosottolaitokselle ja Syyttäjälaitokselle.

Sijainnin ehdottomana vahvuutena on sen saavutettavuus. Otaniemen kampukselle on helppo tulla niin autolla, metrolla kuin pyörälläkin. Syksyllä 2023 valmistuvan Raide-Jokerin myötä yhteydet paranevat entisestään, sillä Raide-Jokerin lähin pysäkki tulee aivan oikeustalon viereen.

eQ:n kiinteistö- ja asuntorahastojen (eQ Yhteiskuntakiinteistöt, eQ Liikekiinteistöt ja Oivat Kaupunkikodit) tavoitteena on käytönaikaisen energiakulutuksen osalta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Rahastot noudattavat omaa vähähiilisyyden tiekarttaa. Sen tavoitteena on määrittää toimenpiteet, joiden avulla pienennämme hiilijalanjälkeä tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oikeustalosta mahdollisimman energiatehokas ja hiilineutraali

Lähtökohtana oli saada oikeustalosta mahdollisimman energiatehokas ja hiilineutraali. Siksi suunnitteluratkaisut tehtiin niin, että rakennus käyttäisi mahdollisimman vähän energiaa, ja tarvittava sähkö tuotettaisiin uusiutuvalla energialla.

Oikeustalon laitteissa ja talotekniikassa on panostettu energiatalouteen ja elinkaarikestävyyteen. Tavoitteena oli mahdollisimman vähän kuluttava ja pitkäikäinen tekniikka. Esimerkiksi rakennuksen valaistus reagoi päivänvaloon ja liikkeeseen, jolloin valot eivät koskaan ole turhaan päällä.

Energiankulutusta seurataan rakennusautomaatioon liitetyn energianmittausjärjestelmän avulla. Näin kiinteistön energiatehokkuutta voidaan optimoida rakennuksen käyttöönoton jälkeen.

Energianlähteinä käytetään maalämpöä lämmityksen ja jäähdytyksen osalta ja aurinkovoimaa sähköntuotannossa. Tämän lisäksi rakennukseen ostetaan uusiutuvalla energialla tuotettavaa sähköä.

Energiatehokkuudesta ja hiilineutraaliudesta hyötyvät kaikki

Rakennukset ja kiinteistöt muodostavat jopa 40% maailman energiankulutuksesta. eQ:n kiinteistö- ja asuntorahastot ovat merkittävä kiinteistönomistaja, joten haluamme olla ratkaisuillamme hillitsemässä ilmastonmuutosta sekä sopeutumassa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin nyt ja tulevaisuudessa.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt vastasi Espoon uuden oikeustalon suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Urakoitsijana projektissa toimi SRV. Tämän lisäksi myös Senaatti-kiinteistöt ja tilan loppukäyttäjät olivat vahvasti suunnittelu- ja rakennusprosessissa mukana.

Energiatehokkuus on hyödyllistä sekä ympäristölle että taloudellisesti. Niinpä oikeustalon energiatehokkuudesta ja hiilineutraaliudesta hyötyvät kaikki.

Kolme askelta hiilineutraaliuteen

 1. Pyri säilyttämään ja korjaamaan rakennukset
  Suurin osa hiilidioksidipäästöistä tulee rakentamisen aikana, joten olemassa olevien rakennusten kohdalla kannattaa miettiä, onko rakennus mahdollista säilyttää ja korjata ennemmin kuin purkaa ja rakentaa uutta.
 2. Vähennä tämänhetkistä energiankäyttöä
  On järkevää etsiä ja toteuttaa sellaisia ratkaisuja, joilla energiankäyttöä ja hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jo olemassa olevien järjestelmien ja ratkaisujen avulla.
 3. Valitse uudisrakennuksiin ympäristöystävällistä energiaa
  Uusiutuvan energian käyttö sähköntuotannossa on olennaista hiilineutraaliudessa. Myös uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä on mahdollista käyttää. Paikallisen energiantuotannon mahdollisuudet, kuten maalämpö ja aurinkosähkö, on aina myös tärkeä selvittää.