9.5.2023

Ohjeistus vie vastuullisen tavan toimia ja rakentaa käytäntöön

  • rakentaminen

  • vastuullisuus

eQ:n Kiinteistörahastojen tavoitteena on kokonaisvastuullinen rakennuttaminen sekä rakennusten kestävä ja vastuullinen ylläpito. Strategian viemiseksi käytäntöön olemme päivittäneet rakennushankkeidemme kumppanien vastuullisuusohjeistuksiamme.

Täytettävä lomake vie vastuullisen toiminnan käytäntöön

Vastuullisuus on eQ:n rakennuttamisen keskiössä. Siksi olemme jo muutama vuosi sitten laatineet myös rakennushankkeiden kumppaneillemme, kuten suunnittelijoille, projektinjohtajille ja rakennusliikkeille, selkeän ja yksinkertaisen lomakepohjaisen ohjeistuksen. Se konkretisoi vastuullisuustavoitteitamme ja auttaa saavuttamaan tavoitteet yhdessä.

Lomakkeen avulla rakennus- ja korjaushankkeidemme kokonaisvastuullisuus on helpompi toteuttaa.  Se muistuttaa eri näkökulmien huomioimisen kaikissa hankkeissamme.

”Rakennushankkeiden vastuullinen toteuttaminen on yksi tärkeä osa vastuullisuusstrategiaamme.  Haluamme tällä yksinkertaisella ”rasti ruutuun” -lomakkeella tuoda vastuullisuusasioita konkreettisimmiksi ja myös tilaajan toimesta lähelle työmaaorganisaatioita. Toivomme, että tämä auttaa koko alaa tuomaan vastuullisuusasioita yhä enemmän konkreettisiksi teoiksi sekä rakennustöissä että valmistuvissa rakennuksissa.”, tiivistää eQ Toimitilojen operatiivinen johtaja Arimo Leppä.

Vastuullisuus ulottuu kaikenlaisiin kiinteistöihin

Vastuullinen tapa toimia on keskeinen osa kaikkia eQ:n uudis- ja peruskorjaushankkeita – olipa kyse toimitiloista, yhteiskuntakiinteistöistä tai Oivista Kaupunkikodeista.

”Perusperiaatteena kaikissa rakennushankkeissamme on suunnitella ja toteuttaa vastuullisesti kestävät, turvalliset ja terveelliset tilat, jotka soveltuvat pitkäikäisesti loppuasiakkaan käyttötarkoitukseen”, Leppä sanoo.

Käytönaikainen ympäristösertifiointi auttaa puolestaan kehittämään kiinteistöjä pitkäjänteisesti myös vastuullisuuden näkökulmasta. Vihreä sähkö ja vihreä kaukolämpö, geoenergiaratkaisut sekä aurinkosähkö ovat esimerkkejä matkastamme kohti käytön aikaista hiilineutraaliutta.

Esimerkkejä vastuullinen tapa toimia ja rakentaa -ohjeistuksen kohdista

Suunnittelu

  • Uudis- ja peruskorjaushankkeille haetaan ympäristösertifikaatti..
  • Rakennuksen käytönaikainen energiankulutus on hiilineutraalia.
  • Lämpöviihtyvyys mallinnetaan ja arvioidaan huomioiden ilmastonmuutoksen aiheuttamat korkeammat lämpötilat.

Toteutus

  • Kaikki työmaalla toimivat yritykset noudattavat kaikilta osin soveltuvaa lainsäädäntöä ja työehtoja.
  • Työmaan energian- ja vedenkulutukset sekä näistä aiheutuva hiilijalanjälki raportoidaan rakentamisen aikana säännöllisesti.
  • Ympäröivää yhteisöä tiedotetaan hankkeen alkaessa ja lähetetään kiitoskirje hankkeen päättyessä

Tutustu lomakkeeseen tästä linkistä.