Vastuulliset toimintatavat

Vastuullisuus on keskeinen osa eQ:n liiketoimintaa.

Toimintaamme ohjaa vahva halu toimia sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti ja tämän suhteen jatkuvasti kehittää toimintaamme.

Vastuullisuuden toteuttaminen ja kehittäminen on eQ Toimitilojen kiinteistötiimin jokaisen työntekijän päivittäistä työtä. Lisäksi meillä toimii erillinen kiinteistöjemme vastuullisuusryhmä, joka seuraa säännöllisesti vastuullisuusasioiden kehitystä.

Teemme tekoja, joilla on konkreettista vaikutusta ja seuraamme toimintaamme.

eQ:n kiinteistörahastot toimivat kiinteänä osana yhteiskuntaa. Tarjoamme toimivat, turvalliset ja terveelliset toimitilat lukuisille yrityksille, kunnille, yhdistyksille, säätiöille, valtiolle ja vastaaville tilojen käyttäjille.

Haluamme lisäksi, että kaikki eQ Toimitilojen kiinteistökehittäminen palvelee mahdollisimman hyvin alueen ihmisiä ja ympäristöä.

Seuraamme asiakastyytyväisyyttämme säännöllisesti vähintään vuotuisilla asiakaspalautekyselyillä.

Olemme mukana GRESB-raportoinnissa

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) – rahastotason vastuullisuusarviointi on yksi tärkeä mittaristo. Yhtenä työvälineenä vastuullisuuden toteutumisen seurannassa ja kehittämisessä käytämme GRESB -vastuullisuusarvioinnissa saavutettuja tuloksia. GRESB:in laaja osallistujajoukko mahdollistaa vertailun myös muihin alan vastaaviin toimijoihin ja arvioinnin tulokset suhteutetaan aina vertailujoukkoon. Arviointi kattaa monipuolisesti kiinteistöjen vastuullisuuden osa-alueet. Vertailussa ovat mm. vastuullisuuden johtaminen, toimintatavat, raportointi, riskienhallinta, hiilijalanjälki, veden- ja energiankulutus, datan hyödyntäminen, sidosryhmäyhteistyö sekä kiinteistöjen ympäristösertifioinnit.

 

Olemme Green Building Council Finlandin jäsen

eQ Kiinteistörahastot on hyväksytty Green Building Council Finland ry:n (FIGBC) jäseneksi. Järjestö on Suomen vaikuttavin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto.

FIGBC:n jäsenyys tarjoaa eQ Kiinteistörahastoille mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa kiinteistö- ja rakennusalan kehitykseen sekä verkostoitua laaja-alaisesti alan toimijoiden kesken.

Kiinteistökohteidemme ympäristösertifiointi

Kiinteistöjen käytönaikainen ympäristösertifiointi auttaa kehittämään kiinteistöjä ja kiinteistöjohtamista pitkäjänteisesti.

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) – kohdetason ympäristösertifiointi on yksi Euroopan suosituimmista kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmistä. Sillä kiinteistöjen teknisiä ominaisuuksia ja kestävää ylläpitoa voidaan kehittää ja seurata tavoitteellisesti. Jokaisen sertifioidun kohteen ympäristömyönteisyys arvioidaan erikseen kiinteistön teknisten ominaisuuksien ja kiinteistön ylläpidon johtamisen, prosessien ja käytäntöjen osalta. Sertifioinnin edellyttämä arviointiprosessi näyttää samalla konkreettisesti kehittämiskohteet ja on aina puolueettoman osapuolen varmentama.

eQ Toimitilojen tavoitteena on saada Breeam In Use -sertifikaatti vähintään Very Good –tasolle jokaiselle kiinteistökohteelle seuraavien vuosien aikana.

Olemme matkalla hiilineutraalisuuteen

Olemme laatineet itsellemme vähähiilisyyden tiekartan. Tiekartan tavoitteena on määrittää toimenpiteet, joiden avulla pienennämme hiilijalanjälkeä tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tavoitteenamme on olla käytönaikaisen energiakulutuksen osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyökumppaniemme Code of Conduct

Pidämme tärkeänä, että kaikki käyttämämme toimittajat ja yhteistyökumppanit huolehtivat myös vastuullisuusvelvoitteistaan esimerkillisesti.
Tästä johtuen olemme ottaneet käyttöön eQ Toimitilojen toimittajien ja yhteistyökumppanien Code of Conduct –ohjeistuksen. Kaikkien eQ:n kiinteistörahastojen ja niiden omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden yhteistyökumppanien, toimittajien, palveluntuottajien ja urakoitsijoiden tulee sitoutua noudattamaan Code of Conduct –ohjeistustamme ja se myös tulee osaksi kaikkiin sopimuksiimme.

Vastuullinen rakentaminen hankkeissamme

Kiinteistökohteitamme rakennettaessa, korjattaessa tai muutettaessa haluamme minimoida ympäristövaikutukset mahdollisimman hyvin yhdessä kumppaniemme kanssa.
Olemme laatineet yhteistyökumppanina toimiville urakoitsijoillemme erillisen vastuullisen rakentamisen ohjeistuksen, joka ohjaa rakentamista ja sen johtamista kohti ympäristölle ystävällisempää tapaa.
Selvitämme kaikissa rakennushankkeissamme mahdollisimman energiatehokkaat toteutusratkaisut ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan suosimaan esimerkiksi geoenergia-järjestelmiä lämmitysmuotona ja aurinkosähköjärjestelmiä vihreän energian omana tuotantona, jos ne ovat kohteelle soveltuvia.
eQ Toimitiloilla on ehdoton nollatoleranssi harmaata taloutta, alipalkkausta ja laitonta työvoimaa kohtaan.
Haluamme yhdessä koko Suomen rakennusalan kanssa olla rakentamassa ympäristölle parempaa huomista!

eQ konsernin vastuullinen sijoittaminen

eQ Varainhoito on ollut vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä jo useiden vuosien ajan. Vastuullisuus on integroitu systemaattisesti sijoituskohteen valintaan, seurantaan ja asiakasraportointiin kaikissa eQ:n sijoitusalueissa ja lisäksi vastuullisuusasiat käsitellään eQ Oyj:n hallituksessa säännöllisesti. Lue lisää eQ Varainhoito Oy:n vastuullisesta sijoittamisesta.
Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt, Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Asunnot II (2022) ovat kaikki EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen ”SFDR” (2019/2088) artikla 9:n mukaisia rahoitustuotteita.
Jokaisen uuden kohteen hankinnan yhteydessä tehdään aina tarvittavat due diligence -selvitykset myös vastuullisuuden näkökulmista. Näissä arvioidaan kiinteistökohteen mm. maaperään, lähiympäristöön, energiatehokkuuteen, hallintoon, verotukseen ja päävuokralaisten taustoihin liittyviä seikkoja. Myös kestäviä liikennemuotoja, kohteen sijaintia joukkoliikenteen näkökulmasta sekä elinkaarikustannusten hallintaa arvioidaan jokaisen kohteen osalta hyvin tarkalla tavalla.
POIKKEAMAT CODE OF CONDUCT -TOIMINTAPERIAATTEISTA

Mahdolliset havaitut poikkeamat pyydämme ilmoittamaan aina eQ Toimitilojen tiimille tai käyttämällä alla olevaa poikkeamalomaketta, jolla havainnot voi ilmoittaa myös nimettömästi. Kiitos!