GRESB-arviointi

VastuullisuusstrategiaToimintatapammeYmpäristösertifiointi – BREEAMGRESB-arviointi

GRESB-vastuullisuusvertailun avulla arvioimme ja kehitämme kiinteistörahastojemme vastuullisuutta. Tavoittelemme arvioinnissa jatkuvasti parempia tuloksia.

GRESB lyhyesti

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, jonka avulla arvioidaan eri kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta. Arviointi toteutetaan vuosittain. GRESB on erittäin suosittu työkalu kiinteistöalalla.

Arvioinnissa huomioidaan vastuullisuus kahdeksalla eri osa-alueella:

  • vastuullisuuden johtaminen
  • yritysvastuun periaatteet
  • riskienhallinta
  • kiinteistöjen kulutus- ja päästödata
  • ympäristöjohtamisjärjestelmät
  • sidosryhmäyhteistyö
  • vastuullinen rakentaminen
  • kiinteistöjen ympäristösertifioinnit.

eQ hyödyntää GRESB-arvioinnin tuloksia vastuullisuuden jatkuvassa edistämisessä ja seurannassa. Asetamme tulosten perusteella uusia tavoitteita vuosittain.

GRESB-arvosanamme vuosittain