Vastuullisuusstrategia

VastuullisuusstrategiaToimintatapammeYmpäristösertifiointi – BREEAMGRESB-arviointi

Strategiamme on selkeä: tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuusstrategia

Vastuullisuusstrategia ohjaa kaikkea toimintaamme. Kehitämme toimitilojemme energiatehokkuutta TETS-ohjelman avulla ja tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Raportoimme vastuullisuudesta säännöllisesti. Keskitymme parantamaan kiinteistöjemme kierrätysastetta ja edistämme vähähiilistä liikkumista rakenteellisilla ratkaisuilla, kuten pyöräilijöille suunnitelluilla tiloilla. Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin ja sosiaaliseen vastuuseen.

Vastuullisuusstrategian pääperiaatteet

Ympäristövastuu

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali kiinteistöjemme käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Painotamme kaikessa toiminnassamme konkreettisia toimenpiteitä. Ympäristövastuu, erityisesti päästöjen vähentäminen, on tärkein fokuksemme.

Paikallisesti tuotetulla energialla on merkittävä rooli kiinteistöissämme. Haluamme kasvattaa sen osuutta entisestään. Panostamme hiilineutraalisti tuotettuun ja jatkossa myös ei-polttavilla menetelmillä tuotettuun energiaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan rahastojemme keskimääräistä energialuokitusta ja vähentämään energiankulutustamme.

Olemme sitoutuneet TETS-ohjelman tavoitteisiin.

Sosiaalinen vastuu

Rakennamme parempaa yhteiskuntaa luomalla ja ylläpitämällä tiloja, jotka soveltuvat asumiseen, toimisto- ja liiketilakäyttöön sekä yhteiskunnalliseen käyttöön. Tiloissamme toimii yrityksiä ja yhteisöjä, jotka luovat alueille työpaikkoja ja palveluja. Otamme aina hankkeissamme huomioon ympäröivän yhteisön. Aktiivinen vuoropuhelu on meille tärkeää.

Osallistumme toimialan yleiseen kehittämiseen verkostoitumalla ja vaikuttamalla. Olemme aktiivisesti mukana Green Building Council Finland -järjestön (FIGBC) ja Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n toiminnassa.

Hallinnollinen vastuu

Edellytämme sekä itseltämme että kumppaneiltamme sitoutumista voimassa olevaan lainsäädäntöön ja eettisiin ohjeisiimme. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja raportoimme avoimesti sekä sijoittajille että vuokralaisille.

Our Code of conduct

Supplier code of conduct

Vastuullisuuden johtaminen

Käytämme johtamisen työkaluina laajasti tunnettuja sertifiointi- ja arviointityökaluja (BREEAM In-Use, GRESB). Kiinteistö- ja portfoliotasolla hyödynnämme myös CRREM-työkalua. Kaikki rahastomme ovat sitoutuneet EU-taksonomian artikla 9:n tai artikla 8:n mukaisiin vaatimuksiin. Parannamme jatkuvasti energiankulutusdatan raportointia ja huomioimme siinä myös epäsuorat scope 3 -päästöt.

Vastuullisuus on jatkuvaa parantamista

EU-taksonomia

EU-taksonomian tavoitteena on ohjata elinkeinoelämän rahoitusta kohti vastuullisempia sijoituksia. Sijoittajia kannustetaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestävyyteen. EU-taksonomia määrittää, millaisia taloudellisia investointeja voidaan kutsua kestäviksi. Kestävyyttä arvioidaan erityisesti investointihankkeen ilmasto- ja ympäristövaikutuksilla.

Kaikki eQ:n kiinteistörahastot luokitellaan artikla 9:n tai artikla 8:n mukaisiksi sijoitustuotteiksi. Raportoimme kvartaaleittain avoimesti eQ Oyj:n virallisilla sivuilla kunkin rahaston omistamien kiinteistökohteiden taksonomian mukaisuuden.

Voit lukea lisää EU-taksonomiasta alta:

Vastuuhenkilöt

Kimmo Alaharju

eQ vastuuhenkilö

Taija Korjus

Newsec vastuuhenkilö