Uusiutuva energia

VastuullisuusstrategiaToimintatapammeYmpäristösertifiointi – BREEAMGRESB-arviointi

Uusiutuva energiantuotanto

Paikallisesti tuotetulla energialla on tärkeä rooli kiinteistöissämme. Haluamme kasvattaa sen osuutta edelleen. Panostamme hiilineutraalisti tuotettuun energiaan ja jatkossa yhä enemmän ei-polttavilla menetelmillä tuotettuun energiaan.

Selvitämme jatkuvasti mahdollisuuksia paikalliselle energiantuotannolle. Olemme asentaneet kiinteistöihimme useita aurinkosähkö- ja geoenergiajärjestelmiä. Kaikki ostamamme sähkö ja kaukolämpö on päästötöntä.

Avainluvut

Tavoittelemme hiilineutraaliutta kiinteistöjemme käytönaikaisessa energiankulutuksessa vuoteen 2030 mennessä.

Askel askeleelta kohti hiilineutraaliutta

Olemme laatineet yrityksellemme vähähiilisyyden tiekartan. Tiekartta määrittää toimenpiteet, joiden avulla pienennämme hiilijalanjälkeämme tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Aiomme olla kiinteistöjemme käytönaikaisen energiankulutuksen osalta hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Tiekarttamme lähtökohtana ovat vähähiiliset ratkaisut. Kiinteistöjemme sähkö on ollut uusiutuvilla energialähteillä tuotettua vihreää sähköä jo vuodesta 2018 alkaen. Sen lisäksi olemme lisänneet geoenergian ja aurinkosähkön käyttöä eli pyrkineet paikalliseen energiantuotantoon. Valtaosassa kiinteistöjämme on myös otettu käyttöön vihreä kaukolämpö.