Vastuullinen rakentaminen ja ylläpito

VastuullisuusstrategiaToimintatapammeYmpäristösertifiointi – BREEAMGRESB-arviointi

Otamme ympäristön huomioon kaikessa toiminnassamme. Rakennamme, korjaamme ja ylläpidämme kiinteistöjämme mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Vastuullinen rakentaminen hankkeissamme

Minimoimme ympäristövaikutukset kaikessa rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa. Näin toimivat myös yhteistyökumppanimme.

Olemme laatineet kumppaneinamme toimiville urakoitsijoille erillisen vastuullisen rakentamisen ohjeistuksen. Ohjeistus on suunniteltu edistämään ympäristöystävällisempää rakentamista ja korjaamista sekä niiden johtamista. Tutustu ohjeeseen tästä.

Selvitämme kaikkia hankkeitamme varten energiatehokkaimmat toteutusratkaisut. Suosimme geoenergian ratkaisuja lämmitysmuotona ja aurinkosähköjärjestelmiä vihreän energian tuottamiseen.

eQ Toimitiloilla on ehdoton nollatoleranssi harmaata taloutta, alipalkkausta ja laitonta työvoimaa kohtaan. Valvomme omaa toimintaamme ja edellytämme kumppaneiltamme läpinäkyvyyttä. Haluamme yhdessä koko Suomen rakennusalan kanssa olla luomassa ympäristöllemme kestävämpää huomista!

Vastuullinen ylläpito

Vastuullisella ylläpidolla varmistamme, että kaikki kiinteistömme tarjoavat parhaat mahdolliset olosuhteet käyttäjiensä liiketoiminnalle. Jokaisella kiinteistöllä on eQ Toimitilojen verkkosivuilla oma Talo-opas-sivu. Sivulla kerrotaan, miten vastuullisuus on huomioitu kiinteistössä ja miten kiinteistön käyttäjät voivat omalta osaltaan edistää vastuullisuutta.

Vastuullisella ylläpidolla ja toiminnalla edistämme kiinteistöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä niiden käyttäjien hyvinvointia. Jokainen kiinteistön käyttäjä voi omilla valinnoillaan vaikuttaa päästöihin ja ympäristön kuormitukseen sekä samalla alentaa taloudellisia kustannuksia.